Informacje drogowe: ul. Wapienna

Data dodania: 24 czerwiec 2024
Informacje drogowe: ul. Wapienna

Miasto rozpoczyna remont ul. Wapiennej. Roboty drogowe obejmą odcinek o długości 1 km – od posesji nr 15 do 87.

Podpisana umowa na to zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie remontu odcinka ul. Wapiennej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Teraz, po wykonaniu projektu, wykonawca przystępuje już do prac w terenie. W pierwszej kolejności wyrówna istniejącą nawierzchnię poprzez jej frezowanie. Na tak przygotowane podłoże lokalnie ułoży warstwę z kruszywa, a następnie beton asfaltowy. Zakres prac obejmuje również wymianę istniejących krawężników na betonowe oraz wykonanie poboczy o szerokości 0,5 m z kruszywa. Drogowcy wyregulują też naziemne elementy infrastruktury uzbrojenia podziemnego, włazy studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zawory wodociągowe, gazowe oraz studnie teletechniczne. Prace obejmą również regulację wysokościową wlotów ulic bocznych oraz zjazdów. Nowa jezdnia ul. Wapiennej będzie mieć szerokość 3 m, z lokalnymi poszerzeniami do 7 m.

Prace remontowe realizuje Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o, a ich koszt to ponad 675 tys. zł. Zakończenie robót planowane jest w lipcu.

Dodatkowo, w ramach bieżącego utrzymania dróg poprawiana jest również nawierzchnia pięciu sięgaczy tej ulicy. Cztery uliczki wysypano już kruszywem, zaś na ostatnim sięgaczu, tam gdzie są płyty betonowe, zostanie położona masa bitumiczna. W tym zakresie prace będą skoordynowane z remontem ul. Wapiennej.

designed by know-line.pl