IV Ogólnopolski Dzień Tańca z KLANZĄ

Data dodania: 12 maj 2011

Ogólnopolski Dzień Tańca z KLANZĄ

ZATAŃCZ Z NAMI

KLANZA jest znaną w Polsce organizacją społeczną, która propaguje aktywne formy edukacji i spędzania czasu wolnego, Istotą jej działań jest rozwijanie potencjału twórczego uczestników poprzez wyzwalanie aktywności w szczególnej atmosferze akceptacji i zrozumienia. W swych działaniach KLANZA odwołuje się do pedagogiki zabawy, będącej symboliczną nazwą poszukiwań metodycznych, ułatwiających proces nauczania – uczenia się. Szczególnie wspiera ten proces taniec w formie integracyjnej, który nie stresuje, nie wzbudza niepokoju, a daje odprężenie, relaks i poczucie wspólnoty.
Pedagogika zabawy (Spielpädagogik), jako metoda aktywizacji grup pojawiła się w latach 70-tych XX wieku w USA, Niemczech i Austrii. Jej korzenie sięgają nurtów psychologii humanistycznej. Przeniesienia pedagogiki zabawy na grunt polski podjęła się dr Zofia Zaorska z UMCS, która zainicjowała w Lublinie KLub ANimatora ZAbawy. Od 2000 roku KLANZA jest także zarejestrowaną, ogólnopolską placówką doskonalenia nauczycieli.

O tańcu

Taniec, ta niezwykła synteza cielesności i duchowości, zawsze pełnił rolę więziotwórczą, stawał u podstaw budowania wspólnot. Pisał o tym Maurice Bejart: „Słowo dzieli. Taniec jest złączeniem. Złączeniem człowieka z jego losem. Złączeniem jednostki z kosmiczną rzeczywistością. (…) Taniec rodzi się z potrzeby powiedzenia niewypowiedzianego, poznania nieznanego, bycia w kontakcie z innymi.” I tak pojmuje role tańców integracyjnych KLANZA. Najważniejszym staje się czerpanie radości z bycia razem
i poruszania się w prostym tanecznym korowodzie. Tańczy się wspólnie.

15 maja – Ogólnopolski Dzień Tańca z KLANZĄ

15 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodziny – to święto zainspirowało animatorów KLANZY do przygotowania atrakcyjnego wydarzenia na placach różnych miast w Polsce. O godzinie 17-tej chcemy zaprosić do wspólnego zatańczenia prostych tańców integracyjnych, które nie wymagają specjalnego trudu w uczeniu się. Potrzebna jest tu odrobina chęci i szczypta dobrego humoru. Ze względu na ten dzień zapraszamy szczególnie rodziców z dziećmi, dziadków z wnukami – podajmy sobie ręce
i utwórzmy duże koło, a muzyka i animatorzy KALNZY poprowadzą taneczny krąg. Pragniemy poprzez taniec zwrócić uwagę na często nieuświadomioną potrzebę bycia razem w ciekawym atrakcyjnym miejscu, wiosną w niezwykły, odświętny sposób. Dedykujemy nasz wspólny taniec także wszystkim Zofiom, Zosiom, Zośkom i Zosieńkom.

designed by know-line.pl