„”Kawaleria polska” – obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Ogrodzie Botanicznym UMCS

Data dodania: 29 kwiecień 2024
„”Kawaleria polska” – obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Ogrodzie Botanicznym UMCS

W Święto Narodowe Trzeciego Maja NSZZ „Solidarność” oraz Ogród Botaniczny UMCS zapraszają na żywą lekcję historii dla młodzieży i dorosłych pt. „Kawaleria polska”. Spotkanie ma na celu ukazanie wielowiekowej tradycji duchowej i materialnej Polski, a w szczególności regionu lubelskiego, oraz pokazanie poprzez rekonstrukcję historyczną bogatej historii narodu polskiego i walki o niepodległość. Organizatorzy pragną przypomnieć ważne wydarzenia historyczne i przywołać bohaterów poprzednich pokoleń. Tematem tegorocznej edycji jest kawaleria polska i jej tradycja.

Program (Ogród Botaniczny UMCS – wejście od ul. Willowej, 3 maja 2024 r.)

13.00 – Dworek Kościuszków – wystawa wyposażenia polskiej kawalerii z XV-XIX wieku;

14.00 – 15.00 – „Miasteczko sarmackie”, ekspozycja elementów uzbrojenia z XV -XVII wieku oraz pokazy grup rekonstrukcji historycznych: inscenizacja walk na broń białą, parzenie kawy metodą z czasów króla Jana III Sobieskiego;

15.00 – przemarsz uczestników rekonstrukcji historycznej pod Dworek Kościuszków;

16.30-17.30 – wspólne śpiewanie polskich pieśni patriotycznych przy ognisku z chórem „Beliniacy” (strefa wypoczynkowa przy kawiarence).

W przygotowanie „Miasteczka sarmackiego” włączą się grupy rekonstrukcji historycznych działające na terenie województwa lubelskiego: Stowarzyszenie Krzewienia Wiedzy Historycznej Lubelska Chorągiew Husarska, Chorągiew Zamku w Zawieprzycach Atanazego Miączyńskiego Herbu Suchekomnaty, Stowarzyszenie Chorągiew Husarska Ziemi Lubelskiej, Bractwo rycerskie imienia Xięcia Jeremiego Wiśniowieckiego, Towarzystwo Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Związek Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Lubelskiej.

Wydarzenie promuje województwo lubelskie jako pogranicze z wielowiekowym doświadczeniem bytowania wieloetnicznych, wielokulturowych oraz wieloreligijnych wspólnot – jest żywą lekcją historii dla młodzieży i dorosłych, a odbywa się w ramach programu Samorządu Województwa Lubelskiego „Warto być Polakiem”.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest w cenie biletu do Ogrodu Botanicznego UMCS. Cennik na stronie: www.garden.umcs.pl

designed by know-line.pl