KGP, Lublin: Zintegrowany system monitorowania przypadków przemocy w rodzinie -narzędzie w procesie kształcenia policjantów

Data dodania: 21 listopad 2011

„Zintegrowany system monitorowania przypadków przemocy w rodzinie – narzędzie w procesie kształcenia policjantów” – to nazwa projektu realizowanego przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji w ramach programu sektorowego Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. Partnerem przedsięwzięciajest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Królestwa Hiszpanii, które gościło na wymianie doświadczeń polskich policjantów. Jedną z uczestniczek projektu jest lubelska policjantka.

W okresie od 01 sierpnia 2011 do 28 lutego 2012 roku Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” programu sektorowego Leonardo da Vinci realizuje projekt pn. „Zintegrowany system monitorowania przypadków przemocy w rodzinie – narzędzie w procesie kształcenia policjantów” (nr: 2011-1-PL1-LEO03-18400).

Partnerem przedsięwzięcia, a zarazem instytucją przyjmującą jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Królestwa Hiszpanii odpowiadające przede wszystkim za realizację takich zadań, jak wdrażanie polityk rządowych oraz strategii w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ale również nadzorowanie pracy policji oraz innych służb w odniesieniu do różnorakich problemów społecznych, w tym również przemocy w rodzinie. Ministerstwo opracowuje oraz wdraża narzędzia, które mają podległym służbom ułatwić ograniczanie zjawiska przemocy. Takim właśnie elektronicznym narzędziem jest Zintegrowany system monitorowania przypadków przemocy w rodzinie (System VdG).
Główne założenie projektu stanowi zdobycie przez 10 uczestników projektu, specjalistycznej wiedzy na temat systemu, a także przeszkolenie ich w zakresie zasad funkcjonowania oraz wymagań technicznych poznawanego narzędzia. Jednym z uczestników projektu jest policjantka z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublin sierż. szt. Dorota Gil.
Podczas wymiany doświadczeń, która miała miejsce w Hiszpanii w dniach 18-24 września 2011 roku policjanci mieli możliwość zapoznania się z ideą powstania omawianego systemu, detalami dotyczącymi opracowania pomysłu oraz warunkami technicznymi i warunkami wdrożenia narzędzia do realizacji przez jego użytkowników, a więc policję, prokuraturę, a także sądownictwo, a także mieli kontakt z praktycznym wymiarem wsparcia i ochrony ofiar przemocy w rodzinie zapewnianych przez poznawany system.

Kolejny etap realizacji projektu stanowi opracowanie przez jego uczestników raportu końcowego w postaci publikacji dotyczącej założeń oraz funkcjonowania Zintegrowanego systemu monitorowania przypadków przemocy w rodzinie, a także innych metod i środków wykorzystywanych przez hiszpańską policję na rzecz ograniczania i zapobiegania przemocy.

D.G.

designed by know-line.pl