KGP: Prezydent podpisał ustawę emerytalną służb mundurowych

Data dodania: 12 czerwiec 2012

6 czerwca br. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w systemie emerytalnym służb mundurowych. Wcześniej, ustawę przyjęli Senat 24 maja br., Sejm 11 maja br., a 20 kwietnia br. Rada Ministrów. Funkcjonariusze mundurowi i żołnierze zawodowi, którzy wstąpią do służby w przyszłym roku, będą nabywać uprawnienia emerytalne po 55. roku życia i 25 latach służby.

Nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych zakłada, że funkcjonariusze 10 formacji, w tym służb podległych MSW m.in. policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu oraz żołnierze zawodowi, którzy wstąpią do służby od 2013 roku, nabędą uprawnienia po 55. roku życia i 25 latach służby.

Zmiany w emeryturach mundurowych przewidują, że:

•prawo do emerytury będą nabywać funkcjonariusze i żołnierze po łącznym spełnieniu dwóch warunków: wieku oraz stażu służby;
•minimalny wiek emerytalny to 55 lat, a minimalny staż służby to 25 lat, a nie jak do tej pory 15 lat. Dopiero połączenie 25 lat stażu służby i 55 lat zagwarantuje prawo do emerytury;
•podstawę wymiaru emerytury mundurowej ma stanowić średnie uposażenie z 10 kolejnych lat służby wraz z nagrodą roczną i dodatkami stałymi. Funkcjonariusz lub żołnierz będzie mógł sam wybrać najbardziej korzystny dla siebie okres 10 lat, który będzie podstawą do wyliczenia przyszłego świadczenia.
• Funkcjonariusze nadal będą nabywali prawo do emerytury z budżetu państwa w ramach odrębnego systemu zaopatrzeniowego, a nie w ramach powszechnego systemu emerytalnego.

Zmiany nie będą dotyczyły funkcjonariuszy i żołnierzy już pełniących służbę. Zmiana będzie dotyczyła wyłącznie funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy rozpoczną służbę po wejściu w życie ustawy, czyli na początku 2013 roku.

designed by know-line.pl