Kobiety w nauce. Od efektu Matyldy do niekwestionowanych sukcesów

Data dodania: 08 luty 2023
Kobiety w nauce. Od efektu Matyldy do niekwestionowanych sukcesów

9 lutego o godz. 15.00 w sali numer A4 04 na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie (ul. Głęboka 45) odbędzie się seminarium „Kobiety w nauce. Od efektu Matyldy do niekwestionowanych sukcesów”. Inicjatywa organizowana jest z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dla podkreślenia wpływu kobiet i dziewcząt na rozwój technologii oraz nauki.

 

Wydarzenie ma na celu zaprezentowanie i przedyskutowanie kwestii barier strukturalnych i społecznych uniemożliwiających kobietom i dziewczętom funkcjonowanie w sferze nauki. Jeszcze na przełomie XIX i XX w. określenie „kobieta uczona” miało wyłącznie pejoratywne znaczenie. Naukowe argumenty przeciwko wykształceniu kobiet podnosiła przede wszystkim medycyna oraz rozwijający się od XVIII w. naturalizm. Przedstawiciele tego nurtu dowodzili, że kobieta to istota z natury słaba, nerwowa, niestała, może szalona, koniecznie z mózgiem mniejszym od mózgu mężczyzny. W wielkim słowniku języka francuskiego z 1860 roku pojęcie „studentka” zostało zdefiniowane jako „towarzyszka studenta”. W 1900 roku niemiecki neurolog Paul Julius Möbius opublikował pracę o antykobiecym tytule „O umysłowym i moralnym niedorozwoju kobiety”, która dla tak wielu okazała się „prawdą objawioną”. W tych zbiorowych przekonaniach (stereotypach) nie było miejsca dla kobiet na uniwersytetach i w instytutach naukowych, gdzie prowadzono intelektualną działalność, eksploracje naukowe, eksperymenty badawcze.

Kobiety nie uległy jednak presji otoczenia i z fascynacji wiedzą podjęły się trudnego zadania bycia pionierkami-studentkami, a następnie pionierkami-badaczkami. Wbrew barierom, które stawiało przed nimi życie i społeczeństwo kobiety robiły „swoje” pracując dla nauki, dla postępu, dla ludzkości. W gronie inspirujących naukowczyń znajdują się również Polki na czele z Marią Skłodowską-Curie, dwukrotną noblistką i patronką UMCS. Jednak lista laureatów Nagrody Nobla zawiera stosunkowo niewiele nazwisk laureatek tego prestiżowego wyróżnienia, co skłania do postawienia pytania o przyczynę takiego stanu rzeczy.

W wydarzeniu udział wezmą m.in: Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania w latach 2014-2015 prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, Dyrektorka Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, Prezeska Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej prof. dr hab. Iwona Hofman, Kierowniczka Katedry Komunikacji Politycznej z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach prof. dr hab. Ewa Maj, dr hab. Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska, prof. UMCS – badaczka idei równouprawnienia kobiet.

Seminarium PROGRAM

Organizatorzy wydarzenia:

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS, Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Lublinie, Kongres Kobiet.

designed by know-line.pl