Kolejne spotkania w ramach „Planu dla Dzielnic”

Data dodania: 21 wrzesień 2022
Kolejne spotkania w ramach „Planu dla Dzielnic”

W październiku odbędą się dwie kolejne debaty z mieszkańcami Lublina w ramach cyklu „Plan dla Dzielnic”. Pierwsza z nich, 3 października, dotyczyć będzie potrzeb dzielnic Zemborzyce oraz Wrotków. Natomiast 26 października przedstawiciele Miasta spotkają się z mieszkańcami dzielnicy Czuby Północe. Będą to ostatnie spotkania zamykające pierwszy etap realizacji Projektu „Plan dla Dzielnic”.

Przed nami dwa ostatnie spotkania w ramach pierwszego etapu projektu „Plan dla Dzielnic”. Osobiste rozmowy z mieszkańcami to doskonała okazja do określenia wspólnej wizji rozwoju naszego miasta, a wnioski ze spotkań do wyznaczania priorytetowych działań dla każdej z dzielnic. Zapraszam również do udziału w dzielnicowych spacerach, podczas których wspólnie odwiedzamy najważniejsze miejsca dla poszczególnych części miasta – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Spotkanie z mieszkańcami Zemborzyc i Wrotkowa odbędzie się w poniedziałek (3 października), w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego przy ul. Nałkowskich 110. Natomiast rozmowa o potrzebach mieszkańców dzielnicy Czuby Północne odbędzie się w środę (26 października), w Szkole Podstawowej nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej przy ul. Radości 13. Debaty rozpoczną się o godz. 17.00.

Spotkania mają charakter otwarty i są ogólnodostępne. Osoby, które chcą zabrać głos w dyskusji prosimy o zgłoszenia telefoniczne (81 466 25 54) lub poprzez formularz zamieszczony na stronie www.plandladzielnic.lublin.eu. Taka formuła pozwala na wcześniejsze przygotowanie szczegółowych informacji na dany temat oraz obecność na spotkaniu pracowników urzędu odpowiedzialnych na poszczególne obszary. Mieszkańcy, którzy nie zgłoszą potrzeby zabrania głosu mogą uczestniczyć w spotkaniu w roli słuchaczy. Zapisy na spotkanie dla dzielnic Zemborzyce i Wrotków rozpoczynają się dzisiaj (19 września) i potrwają do 28 września, zaś zapisy dla dzielnicy Czuby Północne odbędą się w terminie od 11 do 20 października.

W trakcie spotkań istnieje możliwość skorzystania z tłumacza PJM, a potrzebę taką należy zgłosić podczas zapisów. Osoby, które nie mogą bezpośrednio uczestniczyć w rozmowach, mogą obejrzeć transmisję na miejskim kanale YouTube.

„Plan dla Dzielnic” to cykl spotkań, które mają wyznaczyć priorytety rozwojowe w poszczególnych dzielnicach w perspektywie najbliższych lat. Prace w ramach projektu rozpoczęły się w trzecim kwartale 2021 r. Pierwszym etapem były spotkania publiczne służące diagnozowaniu problemów i potrzeb poprzez rozmowy z mieszkańcami i mieszkankami. Do tej pory odbyło się 11 spotkań dla 24 dzielnic: Czuby Południowe, Węglin Południowy, Szerokie, Sławin, Sławinek, Kalinowszczyzna, Tatary, Abramowice, Głusk, Rury, Śródmieście, Stare Miasto, Wieniawa, Czechów Południowy, Czechów Północny, Ponikwoda, Konstantynów, Węglin Północny, Bronowice, Felin, Hajdów-Zadębie, Za Cukrownią, Kośminek i Dziesiąta. Drugi etapem są spacery dzielnicowe, podczas których „w terenie” omawiane są tematy poruszane podczas spotkań publicznych. Do tej pory odbyły się spacery w dzielnicach: Tatary, Sławinek, Głusk, Felin i Węglin Południowy.

Relacje ze spotkań i materiały informacyjne publikowane są na stronie www.plandladzielnic.lublin.eu.

 

designed by know-line.pl