"Kolory Kultury" – warsztaty muzyczne dla dzieci z "Kapelą Bosa Nóżka"

Data dodania: 26 sierpień 2011

WARSZTATY MUZYCZNE „DYLU, DYLU NA BADYLU”
27 sierpnia 2011 (sobota)
WOK, ul. Dolna Panny Marii 3
wstęp wolny
www.kolorykultury.pl

Warsztaty muzyczne ze śpiewem pod tytułem „Dylu, dylu na badylu” odbędą się w ramach Cyklu Rodzinnych Warsztatów Aktywizacji Kulturalnej i Odpowiedzialnego Rodzicielstwa „Kolory Kultury”. Tym razem Stowarzyszenie Grupa Projekt zaprasza na spotkanie z tradycją, na którym dzieci będą miały okazję poznać (a rodzice przypomnieć sobie) dziś już często zapomniane, dawne gry i zabawy, wyliczanki, rymowanki, piosenki, wierszyki i zagadki. Zabawom towarzyszyć będzie śpiew i muzyka grana na żywo na suce biłgorajskiej, skrzypcach, basach i bębenku. Zajęcia poprowadzi związana ze Szkołą Suki Biłgorajskiej „Kapela Bosa Nóżka”.

Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach:
Maluchy (2-5 lat) o godz. 11:00
Starszaki (6-10 lat) o godz. 12:00

„Kapela Bosa Nóżka” działa przy Szkole Suki Biłgorajskiej, powołana została do życia ze względu na najmłodszych, posiada w repertuarze szereg zabaw, wyliczanek i melodii dla dzieci, a w instrumentarium sukę biłgorajską, skrzypce, basy, bębenki, gwizdki, etc.
Szkoła Suki Biłgorajskiej została założona w 2007 roku przez Zbigniewa i Krzysztofa Butrynów z Janowa Lubelskiego, stypendyści Ministra Kultury i Sztuki (upowszechnianie kultury i kultura ludowa). Głównym celem Szkoły jest edukacja w zakresie muzyki tradycyjnej, śpiewu i tańca. Na jej działania składają się m.in: lekcje gry na instrumentach ludowych, warsztaty, prezentacje, a także spotkania z wiejskimi muzykantami i śpiewakami. www.sukabilgorajska.pl

#2c
Fot. "Kapela Bosa Nóżka" z dziećmi

Rodzinne Warsztaty
Aktywizacji Kulturalnej
i Odpowiedzialnego Rodzicielstwa

Cykl warsztatów pod nazwą „Kolory Kultury” poświęcony został metodom kreatywnego spędzania wolnego czasu dzieci i rodziców. Projekt tej skierowany jest do całych rodzin, nie tylko do dzieci czy młodych rodziców. Część aktywności skupia szczególną uwagę na edukacji kulturalnej od najmłodszych lat, jednocześnie stanowi wsparcie metodologiczne dla rodziców w tym zakresie.

Najbliższy cykl spotkań rozpoczynamy w czerwcu. Zakończenie planujemy na listopad 2011 roku, wtedy też ukaże się nasze wydawnictwo – e-poradnik, który będzie opracowaniem przeprowadzonych, kilkumiesięcznych warsztatów i spotkań. Oprócz cyklicznych spotkań (dwa razy w miesiącu), powstała również strona internetowa www.kolorykultury.pl, gdzie oprócz bieżących informacji o projekcie, funkcjonuje Rodzinny Helpdesk, czyli forum dla rodziców i punkt wymiany doświadczeń i porad.

Wszystkie warsztaty w ramach projektu „Kolory Kultury” są bezpłatne i otwarte dla wszystkich chętnych. Główna część aktywności związana jest z pobudzaniem zmysłów zręczności i ciekawości u najmłodszych dzieci; rozwijaniem pasji i odkrywaniem umiejętności u starszych. Wszystkie zajęcia zostały tak pomyślane, by czynny w nich udział mogli brać rodzice, także czerpiąc z tych doświadczeń.

Cały projekt finansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i realizowany we współpracy z partnerami – instytucjami kultury w Lublinie: Wojewódzki Ośrodek Kultury, Warsztaty Kultury, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”, Teatr im. Ch. H. Andersena, Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”. Nie bez powodu rozbudowaliśmy sieć partnerów wspierających nasz projekt. Jednym ze środków realizacji naszego celu – nauki kreatywnego gospodarowania czasem wolnym swoim i swoich dzieci, jest tworzenie rodzinnych sytuacji w naturalnych środowiskach kulturotwórczych. Jest to wynikiem prowadzonych przez nas obserwacji i indywidualnych ocen, które jednoznacznie pokazują, że młodzi rodzice wychodzą z obiegu życia kulturalnego swojego miasta / miejsca zamieszkania, gdyż instytucje kultury nie proponują odpowiedniej oferty dla tej grupy docelowej.

Pomysłodawcą projektu jest Klub Dzieci i Rodziców „Podushkowiec”, który od ponad 3 lat działa aktywnie na rzecz integrowania środowiska lubelskich rodziców. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Grupa Projekt, którego częścią obecnie jest „Podushowiec”, a które za jeden z najważniejszych celów swojej działalności stawia edukację kulturalną dzieci i dorosłych, a także jest producentem wydarzeń artystycznych.

Kontakt:
Stowarzyszenie Grupa Projekt
telefon: 694 694 159
e-mail: info@kolorykultury.pl
www.kolorykultury.pl

designed by know-line.pl