Koncert "Ze śpiewnika domowego"

Data dodania: 11 maj 2011

Dom Kultury
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
serdecznie zaprasza na
koncert pieśni Stanisława Moniuszki
Ze śpiewnika domowego
w wykonaniu
Chóru Towarzystwa Muzycznego „Echo”
im. Stanisława Moniuszki
w Lublinie

pod dyrekcją
Joanny Ćwirko

Koncert odbędzie się
w czwartek 12 maja 2011 r. o godz. 18.00
w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29
e-mail: dom.kultury@spoldzielnialsm.pl www.domkulturylsm.pl

Wstęp wolny

W programie:
Kum i kuma, sł. Jan Czeczot
Dobrawa, sł. Jan Czeczot
Niedźwiadek, sł. Jan Czeczot
Kozak
Chochlik, sł. Edward Odyniec
Pod górę
Pieśń wieczorna, sł. Władysław Syrokomla
Postój piękna gołąbeczko, sł. Jan Czeczot
Krakowiaczek, z opowiadania Jawnuta, sł. Edward Wasilewski
Serce moje, sł. A. Kolankowski
Przylecieli sokołowie, sł. Jan Czeczot
Złota rybka, sł. J. Zachariasiewicz
Krakowiak, sł. J. Korsak
Wędrowna ptaszyna, sł. Jan Czeczot
Grajek, sł. A. Kolankowski

Pod dyrekcją Joanny Ćwirko wystąpią:
Soprany:
Janina Bieńkowska, Leokadia Dziubińska, Czesława Firc, Marianna Duda
Teresa Gładecka, Maria Głowacka, Jadwiga Łyzicka,
Irena Niedoborek, Maria Szymanek.
Alty:
Jolanta Caban, Zofia Ciejpa, Kazimiera Klimkowska,
Bogumiła Mróz, Stefania Wierzchoń, Maria Żebrowska.
Tenory:
Stanisław Skórski, Zdzisław Wośko.
Basy:
Andrzej Link

Towarzystwo Śpiewacze „Echo" w Lublinie sięga swymi korzeniami pierwszych lat niepodległości, gdy bujnie zaczęło rozwijać się życie kulturalne kraju. Jego organizatorem

i założycielem był Bronisław Andrzejewski, który dyrygował na koncertach „Wspólnoty Lubelskiej Echo” w latach 1921-1922. Formalnie statut Towarzystwa zarejestrowano w 1928 r. Od tego czasu trwa do dziś nieprzerwanie działalność artystyczna i wychowawcza chóru. Przez 25 lat działał chór męski, a w 1953 r. powstał także chór mieszany.

Już w 1929 r. chór zaprezentował się lubelskiej publiczności na koncercie „Wieczór pieśni ludowych”. Lata następne to szereg koncertów na terenie kraju na światowym Zlocie Śpiewactwa Polskiego w Warszawie w 1936 r. (III miejsce wśród 110 chórów). W roku 1938 chór wystąpił z pięcioma koncertami na Węgrzech. Okres wojny nie przerwał działalności Towarzystwa Śpiewaczego „Echo”, które w warunkach konspiracji koncertowało w podlubelskich miejscowościach dla ludności i oddziałów partyzanckich, umacniając pieśnią ducha oporu. 6 sierpnia 1944 r. chór wystąpił z koncertem na wielkiej manifestacji społeczeństwa dla uczczenia ofiar Majdanka i Zamku Lubelskiego.

W latach następnych rozpoczął się dynamiczny rozwój Towarzystwa oraz regularne koncerty na terenie Lubelszczyzny i kraju.

Od 1951 r. Towarzystwo Śpiewacze rozpoczęło owocną współpracę z Państwową Filharmonią w Lublinie, biorąc udział w koncertach oratoryjnych i operowych takich twórców jak: Bach, Beethoven, Bizet, Haendel, Haydn, Kodlay, Moniuszko, Mozart, Musorgski, Verdi, Szymanowski i wielu kompozytorów współczesnych. Od 1966 r. chór rozpoczął również działalność poza granicami kraju: Węgry (1966, 1970, 1971, 1994), Bułgaria (1967, 1969, 1985), Holandia (1974,1991), Szwajcaria (1976), Jugosławia (1975, 1987), Włochy (1977, 1993), Łotwa, Estonia (1979), Białoruś (1989, 1995), Ukraina (1992, 2004).

W ramach towarzystwa w 1982 r. powstał Chór Dziecięcy „Skowronki Echa”, a od marca 1986 do maja 1998 r. działał chór chłopięcy. Wszystkie chóry Towarzystwa Śpiewaczego w roku 1986 uczestniczyły w ogólnopolskim programie telewizyjnym „ Razem z Nami", natomiast w dniu wizyty Papieża Jana Pawła II w Lublinie w 1987 r. koncertowały przed rozpoczęciem i podczas głównych uroczystości. Od chwili założenia do dziś chóry „ Echa " wystąpiły z ponad 3000 koncertami.

Od 1990 r. istnieje tylko chór mieszany, który kontynuuje tradycję i działalność artystyczną Towarzystwa. Członkowie „Echa" to amatorzy, wywodzący się z różnych środowisk i zawodów. Łączy ich zauroczenie możliwością wspólnego muzykowania i umiłowanie pieśni.

W 1978 r. Towarzystwo Śpiewacze „ Echo” przyjęło na swego patrona Stanisława Moniuszkę

i otrzymało sztandar, na którym widnieje napis „ Pieśnią do serca, sercem do Ojczyzny”. Mimo upływu lat, trudności finansowych i lokalowych członkowie Towarzystwa w miarę możliwości kontynuują swoją ponad 80-letnią działalność śpiewaczą i społeczną. Organizują i uczestniczą w koncertach zagranicznych, krajowych i na rzecz miasta Lublina. Spotykają się regularnie na próbach dwa razy w tygodniu. Chór współpracuje też z Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr.

Chór Towarzystwa Śpiewaczego „Echo” za całokształt pracy artystycznej odznaczony został m.in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Państwową Nagrodą Artystyczną II stopnia Ministra Kultury i Sztuki, Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Nagrodą Artystyczną I stopnia Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, Złotą Odznaką „Zasłużonemu dla miasta Lublina" i Odznaką Honorową „ Za zasługi dla Lubelszczyzny”. W kraju i za granicą otrzymał tez szereg nagród i wyróżnień: zloty medal i dyplom w kategorii chórów męskich w 1996 r., srebrny medal i dyplom w kategorii chórów mieszanych, wyróżnienie na Międzynarodowych Konkursach Chórów im. Beli Bartoka w Debreczynie 1970 r., III miejsce na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Gorycji, Złoty Laur XX- lecia w Lublinie, nagrody i wyróżnienia w kraju na festiwalach w Legnicy, Katowicach, Międzyzdrojach, Poznaniu, Warszawie, Rumii i innych. W ramach wymiany Chór „ Echo” gościł w Lublinie słynne chóry zagraniczne z Bułgarii, Węgier, Holandii, Szwajcarii, Włoch oraz wiele chórów krajowych: „Arion” z Poznania, „Hasło” z Bydgoszczy, „Harfa” z Warszawy i wiele innych.

designed by know-line.pl