KONGRES KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO – 21-23 października 2011 r. – LUBLIN

Data dodania: 08 wrzesień 2011

[b]KONGRES KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO
21-23 października 2011 r.
Lublin[/b]

Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego to pierwsza tego rodzaju inicjatywa współpracy kulturalnej dla Partnerstwa Wschodniego, oferująca przedstawicielom tych krajów szeroką przestrzeń udziału oraz długofalową perspektywę działania. Kongres stanie się platformą wymiany idei, tworzenia narzędzi współpracy i ustanawiania wspólnej reprezentacji na forum europejskim.

KKPW zmierza ku:
• ustanowieniu długotrwałej platformy „kultury dla zmiany” opartej na: organizowanych cyklicznie kongresach, ciągłej działalności think-tanków i grup roboczych, publikacjach, szkołach letnich i innych partnerskich przedsięwzięciach;
• budowaniu Partnerstwa Wschodniego jako projektu kulturowego;
• rozwijaniu długofalowej współpracy z sąsiadami Partnerstwa Wschodniego: Unią Europejską, Rosją, Turcją i innymi regionami świata;
• zaangażowaniu kultury w zmianę społeczną, modernizację i rozwój cywilizacyjny;
• wypracowaniu narzędzi organizacyjnych i finansowych dla wspólnych koncepcji i zadań.

W Kongresie wezmą udział artyści, ludzie kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów, głównie z krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej, a także z Rosji i pozostałych krajów europejskich.

Praca w ramach pierwszego Kongresu będzie skupiała się wokół pięciu tematów: kultura ku niezależności, kultura ku edukacji, kultura ku współistnieniu, kultura ku rozwojowi oraz kultura ku organizacji. Będą one analizowane podczas dwudniowych cyklów „Myślarni” (sesje dyskusyjne) i „Majsterni” (sesje warsztatowe), a ich podsumowanie przyjmie formę Rekomendacji Kongresu.

W skład Rady Programowej Kongresu weszły wybitne osobowości kultury z krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej: Krzysztof Czyżewski (Polska) – przewodniczący oraz Vahram Aghasyan (Armenia), Oleksandr Butsenko (Ukraina), Andrei Chadanowicz (Białoruś), Milena Dragićević – Šešić (Serbia), Tarlan Gorchu (Azerbejdżan), Witek Hebanowski (Polska), Basil Kerski (Niemcy), Levan Lagidze (Gruzja), Monika Szewczyk (Polska), Larisa Turea (Mołdawia).

Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się w Lublinie w dniach 21-23 października 2011 r., realizowany jest przez Miasto Lublin i Fundację Trans Kultura, współfinansowany przez MSZ, przy współpracy Centrum Kultury w Lublinie, Miasta Lwów i Miasta Tbilisi, Instytutów Polskich w Kijowie, Mińsku i Bukareszcie oraz Fundacji Pogranicze w Sejnach.

KKPW jest elementem szerszego projektu pod nazwą “Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy”. U jego podstawy leży przekonanie, że inicjatywa Partnerstwa Wschodniego powinna być od samego początku budowana również jako projekt kulturowy, nie ograniczający jej wyłącznie do „twardych” dziedzin, takich jak gospodarka czy bezpieczeństwo. Wynika to z naszego przekonania, że kulturę należy traktować szeroko, jako element spajający tożsamość europejską, „miękką siłę”, która stwarza szansę na oddziaływanie UE w krajach sąsiednich.

W dobie obecnego kryzysu społeczeństwa wielokulturowego chcemy postawić pytanie, czy Europę dzisiaj stać na realizację programu sąsiedzkiego partnerstwa, który nie marginalizuje kultury, czyniąc z niej domenę jedynie państw narodowych. Uważamy, że Unia Europejska w długofalowej strategii budowania partnerskiego sąsiedztwa powinna znaleźć miejsce dla działań kulturalnych i społecznych.

Uczestnictwo w Kongresie jest bezpłatne, jedynym warunkiem jest rejestracja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: www.lublin.eu/Formularz_zgloszeniowy_uczestnictwa_w_Kongresie_Kultury_Partnerstwa_Wschodniego-12-12-61-1341.html

KONKURS „KULTURA PONAD GRANICAMI”
W ramach Kongresu organizowany jest konkurs na najlepsze projekty i inicjatywy kulturalne Partnerstwa Wschodniego „KULTURA PONAD GRANICAMI”.
Celem konkursu jest promocja przykładów dobrych praktyk współpracy ponad granicami. Konkurs adresowany jest do wszystkich „podmiotów twórczych” bez ograniczeń formalno-prawnych, zarówno do instytucji kultury, organizacji pozarządowych jak i nieformalnych grup twórczych, osób prywatnych, samorządów lokalnych, a także podmiotów gospodarczych prowadzących działalność kulturalną i/lub artystyczną, zarówno z krajów Unii Europejskiej oraz Partnerstwa Wschodniego.

Założenia konkursu oparte są na zasadach otwartości, równości i dostępności wobec wszystkich bez względu na formy aktywności, kraj czy zasięg działania podmiotu zgłaszającego się do konkursu.

W Konkursie wyróżnionych zostanie 5 projektów, które zaprezentowane zostaną podczas Kongresu, co umożliwi przekazanie najlepszych praktyk realizacji projektów partnerskich z podmiotami krajów Partnerstwa Wschodniego. Nagrodzone projekty zostaną opisane w I tomie Księgi Kulturowej Partnerstwa Wschodniego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego można znaleźć na stronie internetowej projektu: www.kongres.lublin.eu

Kontakt:

w kwestii uczestnictwa w Kongresie
email: kongres@lublin.eu
Informacje dla uczestników z Polski
Roman Jaborkhel
tel. + 48 81 466 3723
rjaborkhel@lublin.eu

Informacje dla uczestników z krajów Unii Europejskiej
Agnieszka Czerepak
tel. + 48 81 466 2850
aczerepak@lublin.eu

Informacje dla uczestników z krajów Partnerstwa Wschodniego
Wiktor Świncicki
tel. +48 81 466 2860
wswincicki@lublin.eu

designed by know-line.pl