Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego w Lublinie

Data dodania: 17 październik 2011

[b]KONGRES KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO
21-23 października 2011 r.
Lublin[/b]

21 października rozpoczynamy w Lublinie Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego – spotkanie praktyków kultury, samorządowców, artystów, filozofów i badaczy kultury z 17 krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej. Przez trzy dni wypracują oni praktyczne mechanizmy wzmacniania współpracy kulturalnej ponad granicami. Udział w dyskusjach i warsztatach wezmą m. in. Robert Alagjozovski, Leyla Aliyeva, Edwin Bendyk, Oleksandr Butsenko, Andrej Chadanowicz, Krzysztof Czyżewski, Jean Pierre Deru, Tarlan Gorchu, William Hollister, Peter Jukes, Levan Khetaguri, Wojciech Kłosowski, Sophia Lapiashvili, Igor Logvinov, Paweł Potoroczyn, Stefan Rusu, Payam Sharifi, Krzysztof Stanowski, Siegfried Wöber.

O Kongresie…

Organizując Kongres pragniemy stworzyć otwartą przestrzeń wypowiedzi dla przedstawicieli świata kultury z krajów Partnerstwa Wschodniego. Dlatego zaprosiliśmy do Lublina doświadczonych praktyków kultury, menadżerów, samorządowców i urzędników odpowiedzialnych za tworzenie polityk kulturalnych, którzy spotkają się z filozofami i badaczami kultury.

Obrady i warsztaty przygotowujemy odwołując się do idei agory: przestrzeni, w której nie ma sztywnego podziału na mówców i słuchaczy. Jest to pierwszy krok w budowie platformy porozumienia dla wszystkich przedstawicieli świata kultury naszej części Europy, miejsca tworzenia analiz, propozycji, strategii, sieci współpracy.

Uciekamy od typowego modelu konferencyjnego i akademickiego o twardo zdefiniowanej strukturze pionowej, opartej na cyklu referatów, która nie oferuje zbyt wiele przestrzeni do dyskusji. Zamiast tego uczestnikom Kongresu proponujemy strukturę poziomą, opartą na założeniach równoprawnych spotkań roboczych i warsztatów. Uczestnikom nie narzucamy zamkniętego programu, opartego na dyskusji wokół ściśle zaznaczonych tez. Liczymy, że dzięki tym założeniom ustalenia wypracowane w czasie obrad Kongresu będą wynikiem wspólnej pracy wszystkich uczestników.

Pierwsze kongresowe sesje dyskusyjne skoncentrowane będą na pięciu tematach zaproponowanych przez międzynarodową Radę Programową Kongresu: Kultura ku współistnieniu, Kultura ku rozwojowi, Kultura ku edukacji, Kultura ku niezależności, Kultura ku organizacji. Sesje te dążyć będą do wypracowania problemów i zaleceń, które następnie zostaną opracowane podczas warsztatów, prowadzonych w kilkunastu niewielkich grupach roboczych. Ich efektami, zorientowanymi na praktykę i wdrażanie, staną się rekomendacje Kongresu, czyli propozycja oparta na koncepcji wzbogacenia Partnerstwa Wschodniego o program kulturowy: istotny, wymierny i oparty na wielostronnym, równorzędnym partnerstwie.

Rekomendacje, po ich przedyskutowaniu przez całe gremium podczas spotkania podsumowującego, zostaną opracowane przez think-thank Kongresu, w celu przedstawienia ich Komisji Europejskiej.

Podczas Kongresu odbędą się Targi Dobrych Praktyk, ukazujące innowacyjne inicjatywy kulturalne oraz najciekawsze zgłoszenia przesłane na otwarty konkurs „Kultura ponad granicami”, prezentujący projekty współpracy kulturalnej. Na Kongres zapraszamy również wydawców i redaktorów pism kulturalnych. Prezentując ich ofertę stworzymy wielojęzykowy kiermasz wydawnictw z zakresu kultury.

Program Kongresu:
21 października / Piątek

10:00 – 11:00
Sesja otwierająca: PARTNERSTWO WSCHODNIE JAKO PROJEKT KULTUROWY, cz. I – WK
Prowadzący: Iryna Podolak, Andrej Chadanowicz
Wystąpienia: Krzysztof Czyżewski, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Stanowski, Krzysztof Żuk

11:15 – 13:00
Sesja otwierająca: PARTNERSTWO WSCHODNIE JAKO PROJEKT KULTUROWY, cz. II – WK
Prowadzący: Iryna Podolak, Andrej Chadanowicz
Wystąpienia: Tarlan Gorchu, Iryna Magdysz, Paweł Potoroczyn, Zenon Mazuryk, Kamil Wyszkowski

14:00 – 15:30
Sesja panelowa KULTURA KU EDUKACJI – HUM
Moderatorka: Milena Dragićević-Šešić
Udział w dyskusji wezmą: Robert Alagjozovski, Hanna Cervinkova, Jean Pierre Deru, Javier Galan, Levan Khetaguri, Katarzyna Mazurkiewicz, Zenon Mazuryk, Ianina Prudenko

Sesja panelowa KULTURA KU ORGANIZACJI/NIEZALEŻNOŚCI – WK
Moderator: Witek Hebanowski
Udział w dyskusji wezmą: William Hollister, Igor Logvinov, Sophia Lapiashvili, Leszek Napiontek, Olena Pravylo, Sabina Shikhlinskaya, Siegfried Wöber

16:00 – 17:30
Sesja panelowa KULTURA KU WSPÓŁISTNIENIU – HUM
Moderator: Krzysztof Czyżewski
Udział w dyskusji wezmą: Stefan Batruch, Sofia Dyjak, Tarlan Gorchu, Peter Jukes , Iryna Magdysz, Stefan Rusu, Payam Sharifi, Stefan Włodarczyk

Sesja panelowa KULTURA KU ROZWOJOWI – WK
Moderatorzy: Irina Podolak, Paweł Prokop
Udział w dyskusji wezmą: Leyla Aliyeva, Edwin Bendyk, Oleksandr Butsenko, Wojciech Kłosowski, Małgorzata Litwinowicz, Krzysztof Stanowski

18:00 – 19:00
Podsumowanie sesji panelowych, przedstawienie tematów pracy sobotnich i niedzielnych grup roboczych – WK

22 października/Sobota
09:30 – 11:30
Targi Dobrych Praktyk – WK
Marta Keil – East European Performing Arts Platform
Sewiaryn Kwiatkouski – budzma.org
vlodkokaufman, Waldemar Tatarczuk – Tydzień Sztuki Aktualnej

Prezentacja 5 zwycięskich projektów konkursu KULTURA PONAD GRANICAMI.

12:00 – 13:30
Grupa robocza KULTURA KU EDUKACJI, cz. I
Prowadzenie: Milena Dragićević-Šešić
Grupa robocza KULTURA KU ORGANIZACJI/ NIEZALEŻNOŚCI, cz. I
Prowadzenie: Witek Hebanowski, Agata Etmanowicz
Grupa robocza KULTURA KU ROZWOJOWI, cz. I
Prowadzenie: Irina Podolak, Paweł Prokop
Grupa robocza KULTURA KU WSPÓŁISTNIENIU, CZ.I
Prowadzenie: Krzysztof Czyżewski

14:30 – 16:00
Grupa robocza KULTURA KU EDUKACJI, cz. II
Grupa robocza KULTURA KU ORGANIZACJI/NIEZALEŻNOŚCI, cz. II
Grupa robocza KULTURA KU ROZWOJOWI, cz. II
Grupa robocza KULTURA KU WSPÓŁISTNIENIU, cz. II

16:30 – 18:00
Grupa robocza KULTURA KU EDUKACJI, cz. III
Grupa robocza KULTURA KU ORGANIZACJI/ NIEZALEŻNOŚCI, cz. III
Grupa robocza KULTURA KU ROZWOJOWI, cz. III
Grupa robocza KULTURA KU WSPÓŁISTNIENIU, cz. III

23 października/Niedziela
09:30 – 11:00
Grupa robocza KULTURA KU EDUKACJI, cz. IV
Grupa robocza KULTURA KU ORGANIZACJI/ NIEZALEŻNOŚCI, cz. IV
Grupa robocza KULTURA KU ROZWOJOWI, cz. IV
Grupa robocza KULTURA KU WSPÓŁISTNIENIU, cz. IV

11:30 – 13:00
Podsumowanie Kongresu, przedstawienie rekomendacji – WK

Z uwagi na roboczy charakter Kongresu, program może ulec niewielkim zmianom.

Kongres będzie się odbywać w Lublinie w Warsztatach Kultury (WK), ul. Popiełuszki 5 oraz w salach konferencyjnych hotelu Mercure Lublin Unia (HUM), al. Racławickie 12.

Organizatorzy: Miasto Lublin, Fundacja Trans Kultura, Warsztaty Kultury

Partnerzy: Miasto Lwów, Miasto Tbilisi, Instytut Polski w Bukareszcie, Instytut Polski w Kijowie, Instytut Polski w Mińsku, UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju), Województwo Lubelskie, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu "Promocja wiedzy o Polsce".

Wspierają nas: Eastbook.eu, Nowa Europa Wschodnia, Kultura Liberalna

Szczegółowe informacje na temat Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego można znaleźć na stronie internetowej projektu: www.kongres.lublin.eu

Kontakt:

w kwestii uczestnictwa w Kongresie
email: kongres@lublin.eu
Informacje dla uczestników z Polski
Roman Jaborkhel
tel. + 48 81 466 3723
rjaborkhel@lublin.eu

Informacje dla uczestników z krajów Unii Europejskiej
Agnieszka Czerepak
tel. + 48 81 466 2850
aczerepak@lublin.eu

Informacje dla uczestników z krajów Partnerstwa Wschodniego
Wiktor Świncicki
tel. +48 81 466 2860
wswincicki@lublin.eu

dla mediów
Agnieszka Wojciechowska
tel. + 48 (81) 466 5908
mobile: +48 607 544 366
email: info.kongres@lublin.eu

designed by net-line.pl