Konkurs literacki dla dzieci na Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

Data dodania: 11 marzec 2016

[b]2 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Z tej okazji Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie oraz portal informacyjno-rozrywkowy CzasDzieci ogłaszają konkurs literacki. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 8-11 lat (uczniów klas 3-6 szkół podstawowych).[/b]

[u]Zadanie konkursowe:[/u]
Wymyśl i opisz przygodę Twojego ulubionego bohatera literackiego.

Zgłoszenie wyślij na adres: konkursylublin@czasdzieci.pl

[u]Nagrody:[/u]
Do wygrania: zestawy książek za I, II i III miejsce oraz książki dla 7 wyróżnionych prac.

#1C

_____________________________________________________________________________________________________
[u]Regulamin konkursu:[/u]

I. Cele konkursu:

1. Zachęcenie utalentowanych dzieci do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.

2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych Autorów, a także popularyzowanie ich

twórczości.

II. Regulamin konkursu literackiego:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 3-6) Lublina.

2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim.

3. Jeden Autor może nadesłać tylko 1 utwór.

4. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 25 marca 2016 roku. Prace wyłącznie w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres Portalu informacyjno-rozrywkowego CzasDzieci.pl:

z dopiskiem w temacie e-maila „Czytam książki – Konkurs literacki”.

5. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 30 marca 2016 roku, w komisji konkursowej zasiądą pracownicy portalu CzasDzieci.

6. Uczestnicy konkursu nadsyłają samodzielnie napisane prace inspirowane hasłem „Wymyśl i opisz przygodę swojego ulubionego bohatera literackiego”, prace nie mogą zawierać streszczeń omawianych utworów.

7. Prace konkursowe (maksymalnie 1 strona druku, format A4, czcionka 12) powinny być opatrzone adresem (imię i nazwisko autora, wiek autora, adres domowy autora, telefon kontaktowy rodzica/opiekuna).

8. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność, sugestywność i trafność ujęcia tematu.

III. Nagrody:

1. Dla zwycięzców konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są nagrody oraz dyplomy.

2. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatorów: Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie i Portalu informacyjno-rozrywkowego czasdzieci.pl.

3. O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizator poinformuje telefonicznie do 1 kwietnia 2016 r. jak również będzie można uzyskać na stronach internetowych Organizatorów.

4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową, telefoniczną lub listownie. Wręczenie nagród odbędzie się w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, w ustalonym terminie.

IV. Postanowienia końcowe:

1. Nadsyłając pracę na konkurs, Autor zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie w

tekście oraz jej późniejsze upublicznienie przez Organizatorów na ich stronach internetowych.

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

designed by net-line.pl