Konkurs „Poszukiwany Poszukiwana”

Data dodania: 23 kwiecień 2015

W ramach projektu „Polska Fabryką Dobra 2015” Fabryka Aktywności Młodych zaprasza szkoły, jednostki samorządowe, media, organizacje pozarządowe, opiekunów wolontariatu młodzieżowego, społeczności lokalne z całej Polski do udziału w V edycji ogólnopolskiego Konkursu „Poszukiwany Poszukiwana”.

[b]Jego zadaniem będzie poszukiwanie w ponad 20 000 szkołach w całej Polsce pozytywnej energii, pokładów dobra w młodych ludziach, najczystszej formy wolontariatu (próby niemal idealnej 999), radosnego, spontanicznego, przesiąkniętego miłością do siebie i do innych działania. Krótko mówiąc chcemy znaleźć najlepszych wolontariuszy, grupy wolontariackie i animatorów aktywności młodych, pokazać ich całej Polsce i nagrodzić za to, że właśnie tacy są.[/b]

Konkurs ma również za zadanie w bardzo pozytywnym świetle promować wolontariat, pokazywać jego zalety i przez to tworzyć „MODĘ NA WOLONTARIAT”. Najbardziej zakręconych producentów dobra odwiedzi nasza TV „Się Mówi Się Kreci”.

Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać: jednostki samorządowe, szkoły, media, organizacje pozarządowe, opiekunowie wolontariatu młodzieżowego, społeczności lokalne, a także formalne i nieformalne grupy wolontariackie poprzez wypełnienie i przesłanie do 10.05.2015 r. formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: poszukiwany.fam@gmail.com.

Konkurs „Poszukiwany Poszukiwana” jest częścią trzyletniego Projektu „Polska Fabryką Dobra”, promującego wolontariat wśród dzieci i młodzieży, który został objęty Honorowym Patronatem przez Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych, 52 Wojewodów, Marszałków, Prezydentów Miast Wojewódzkich i Wojewódzkich Kuratorów Oświaty oraz 225 Gmin z całej Polski.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.fam.org.pl , www.polskafabrykadobra.fam.org.pl oraz FB Fabryki. Regulamin Konkursu „Poszukiwany Poszukiwana” i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.akademia.fam.org.pl

#1C

designed by know-line.pl