Konkurs z nagrodami – Urząd Statystyczny w Lublinie – Lubelski Konkurs Statystyczno-Demograficzny Sigma

Data dodania: 03 luty 2011

Lubelski Konkurs Statystyczno-Demograficzny Sigma2

Pozostało tylko 8 dni na zgłoszenie udziału w Drugim Lubelskim Konkursie Statystyczno-Demograficznym Sigma Kwadrat organizowanym z okazji Dnia Statystyki Polskiej. Do wygrania: netbooki, wieże HiFi, odtwarzacze MP4, Pendrive’y, publikacje Urzędu Statystycznego
w Lublinie.

Organizatorami konkursu są: Urząd Statystyczny w Lublinie, Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Zamościu oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział w Lublinie. Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.

W zmaganiach mogą brać udział uczniowie liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników z terenu województwa lubelskiego pracujący w trzyosobowych zespołach, pod opieką nauczyciela. Z jednej szkoły mogą wystartować maksymalnie trzy zespoły. Rejestracja kandydatów odbywa się poprzez dostarczenie do 10 lutego 2011 r. wypełnionych formularzy zgłoszeniowych.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy statystycznej i demograficznej, z którą uczniowie niemal nie stykają się podczas nauki w szkole. Tymczasem umiejętność interpretacji danych statystycznych jest niezwykle przydatna w zrozumieniu współczesnych zjawisk społeczno-ekonomicznych. Duże zainteresowanie, jakim cieszyła się ubiegłoroczna edycja konkursu wskazuje, że wśród młodzieży istnieje zapotrzebowanie na akcje przybliżające tego typu zagadnienia.

W pierwszym etapie konkursu – w dniach od 15.12.2010 r. do 21.02.2011 r. uczestnicy zmagać się będą z zagadnieniami z dziedziny statystyki i demografii. Pełna lista zawiera sześć zadań, dotyczących m.in. struktury demograficznej wybranej jednostki samorządowej, regionalnego rynku pracy, struktury społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych oraz zwyczajów żywieniowych i form spędzania wolnego czasu przez uczniów wybranej szkoły. W rozwiązaniu zadań pomocne mogą okazać się materiały zamieszczone przez organizatorów na stronie konkursu, przybliżające i porządkujące zagadnienia statystyczno-demograficzne.
Zwycięzców etapu pierwszego wyłoni specjalnie powołana komisja konkursowa.

Etap drugi odbędzie się jednocześnie w Lublinie, Białej Podlaskiej oraz w Zamościu
i będzie polegał na rozwiązaniu testu z wiedzy statystyczno-demograficznej. Dziesięć zespołów
z najlepszymi wynikami zakwalifikowanych zostanie do finału. W finale uczestnicy zmierzą się zarówno z zadaniami praktycznymi, jak i pytaniami wymagającymi szerokiej wiedzy teoretycznej
o statystyce i demografii. Jeszcze tego samego dnia komisja wyłoni zwycięzców.

Szczegółowy harmonogram, regulamin i zadania pierwszego etapu II Lubelskiego Konkursu Statystyczno-Demograficznego Sigma2 są dostępne na stronie internetowej http://sigma.wszia.edu.pl.

designed by know-line.pl