Konkursy dla uczniów z okazji jubileuszu 80-lecia UMCS

Data dodania: 10 kwiecień 2024
Konkursy dla uczniów z okazji jubileuszu 80-lecia UMCS

Z okazji obchodów 80-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zapraszamy uczniów do udziału w ogólnopolskich konkursach organizowanych przez Wydział Chemii UMCS oraz Lubelski Oddział PTChem wraz z Sekcją Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych. Inicjatywy zostały objęte patronatem honorowym Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy  „Promieniotwórczość wokół nas”

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań chemią ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska promieniotwórczości i przemian jądrowych oraz stworzenie uczniom możliwości wykazania się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu chemii jądrowej, również w aspekcie energetyki jądrowej, integracja środowiska młodych pasjonatów chemii oraz nauczycieli chemii, a także zapoznanie uczniów z bazą naukową i dydaktyczną Wydziału Chemii UMCS w Lublinie.

Tematyka konkursowa: zagadnienia związane ze zjawiskiem promieniotwórczości i przemianami jądrowymi.

Kategorie wiekowe: uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych z terenu całej Polski.

Terminy: w celu wzięcia udziału w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.80lat.umcs.pl i przesłać go na adres mailowy chemia.80lat@umcs.pl do 13 maja 2024 r. Konkurs zostanie przeprowadzony 20 maja br. o godzinie 11:00 na Wydziale Chemii UMCS (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, Lublin) i będzie polegał na rozwiązaniu arkusza zadań różnego typu z zakresu szeroko rozumianej promieniotwórczości.

Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody! Ich wręczenie nastąpi podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Maria Skłodowska-Curie – niecodzienna biografia” zorganizowanej 27 września br. na Wydziale Chemii UMCS.

Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są na stronie jubileuszu www.80lat.umcs.pl w zakładce „konkursy dla uczniów”.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Maria Curie-Skłodowska w moich oczach”

Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy uczniów na temat chemii, a w szczególności odkryć naukowych Marii Curie-Skłodowskiej, popularyzacja osiągnięć wybitnej uczonej i patronki Uniwersytetu, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczniów, a także promocja utalentowanej młodzieży oraz prezentacja jej twórczości szerszemu kręgowi odbiorców.

Zadanie konkursowe: praca plastyczna przedstawiająca Marię Curie-Skłodowską widzianą oczami uczestnika. Inspiracją może być jej życiorys, dokonania naukowe oraz postawa społeczna.

Kategorie wiekowe: uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych, uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych.

Terminy: prace konkursowe, wraz z wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi, należy składać do 14 czerwca 2024 r. osobiście w Katedrze Radiochemii i Chemii Środowiskowej, Wydział Chemii UMCS, pokój 2R lub za pośrednictwem poczty na adres: Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej, Collegium Chemicum, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin z dopiskiem „Maria”. O przyjęciu pracy decyduje data wpływu do siedziby organizatora.

 Uroczysty finał konkursu połączony z wystawą wszystkich prac odbędzie się podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Maria Skłodowska-Curie – niecodzienna biografia” – 27 września 2024 r. na Wydziale Chemii UMCS.

Szczegółowe informacje i regulamin dostępne są na stronie jubileuszu www.80lat.umcs.pl w zakładce „konkursy dla uczniów”.

designed by know-line.pl