Krasnystaw Stanisława Bojarczuka

Data dodania: 31 maj 2011

Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie
Grupa Literacka A4 z Krasnegostawu

serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy

„Krasnystaw Stanisława Bojarczuka.
Genius loci kresowego partykularza”

9 czerwca 2011 r. (czwartek), o godz. 16.00
Filia Nr 21 MBP, Rynek 11

Na wystawę składa się 50 powiększonych i opracowanych cyfrowo fotografii próbujących oddać „ducha epoki”, w jakiej przyszło żyć i pisać sonety Stanisławowi Bojarczukowi (1869-1956), określanemu mianem „chłopskiego Petrarki”. Komentarze do poszczególnych plansz mają za zadanie przybliżyć atmosferę tamtych lat, usiłując wczuć się niejako w oryginalny światopogląd poety. Czy „autor tysiąca sonetów” akurat w ten sposób postrzegał swoje miasto trudno dociec. Jedno nie ulega wątpliwości – zrósł się z Krasnymstawem jak grzyb z glonem tworząc symbiozę krajobrazu i artystycznej wrażliwości. Dla wielu kompletnie niezrozumiały i anachroniczny. Dla autorów
i organizatorów tej wystawy – samorodny geniusz, kreator jemu tylko właściwej kosmogonii, zagubionej na peryferiach ówczesnych trendów i mód, lecz przez to do dzisiaj uderzającej siłą wyrazu: że chłop, na miedzy, przy krowach, takie wiersze –
o zgrozo, w dodatku sonety! – mógł pisać…

W programie:

Słowo o twórczości poety – dr Józef Zięba, autor wyboru i opracowania Linii liryki Stanisława Bojarczuka

Garść refleksji Dariusza Włodarczyka i Mariusza Kargula z Grupy Literackiej A4

Po co komu dzisiaj wiersze Bojarczuka? Kazimierz B. Malinowski – poeta, malarz, redaktor miesięcznika „Lampa” – w konfrontacji z poetyką „dziecięcia XIX stulecia”

Interpretacja sonetów Stanisława Bojarczuka w wykonaniu Krzysztofa Kuliga

Nie czas żałować muz, gdy tańczą poeci – minirecital na głos i akordeon Lecha Pliszki

designed by know-line.pl