Krzywy Róg – dziewiąte miasto partnerskie Lublina w Ukrainie

Data dodania: 22 luty 2023
Krzywy Róg – dziewiąte miasto partnerskie Lublina w Ukrainie

Lublin i Krzywy Róg formalnie potwierdzili swoją międzynarodową współpracę. Dzisiaj (22 lutego) Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk oraz Mer Krzywego Rogu Jurij Wiłkuł podpisali umowę o partnerstwie miast. Ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie wydarzenie odbyło się w formule online. Uczestniczył w nim również Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Artem Valah.

Krzywy Róg to nasz partner, z którym współpracujemy już od wielu lat. Podpisana dzisiaj umowa podniesie status naszych dotychczasowych relacji na wyższy poziom, co w obliczu trwającej wojny jest ważnym gestem wsparcia dla władz miasta i jego mieszkańców. Podpisanie umowy poprzedziło jednogłośne przyjęcie przez Radę Miasta Lublin uchwały w tej sprawie, a pierwszym formalnym krokiem był list intencyjny. Krzywy Róg, na który dzisiaj spadają rosyjskie bomby, wspieramy humanitarnie we współpracy z organizacjami międzynarodowymi, tak jak wszystkie nasze miasta partnerskie w Ukrainie – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

 

Współpraca Lublina z Krzywym Rogiem trwa już od dłuższego czasu. Pierwszy dokument, który to uregulował, przyjęto w 2017 r., kiedy przedstawiciele władz obydwu miast podpisali list intencyjny o współpracy. Delegacje z Krzywego Rogu wielokrotnie odwiedzały Lublin z wizytami roboczymi oraz były uczestnikami m.in. Kongresu Współpracy Transgranicznej. Krzywy Róg był jednym z miast ukraińskich uczestniczących we wspólnym projekcie obejmującym kadry samorządu lokalnego, zaś w ramach projektu „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” w tym mieście odbyły się dwie debaty społeczno-historyczne, skupiające się przede wszystkim na analizie Unii Lubelskiej oraz współczesnych założeniach Partnerstwa Wschodniego, Unii Europejskiej i NATO.

Miasto Krzywy Róg jest siódmym co do wielkości miastem Ukrainy. Na początku 2022 roku miasto liczyło 689 tysięcy mieszkańców. Położone w środkowo-wschodniej części kraju, znajduje się w jednym z najbogatszych w minerały regionów Ukrainy. Współczesny Krzywy Róg to duże miasto przemysłowe, słynie również z wydobycia kamieni szlachetnych. Dzięki temu Krzywy Róg stawia na turystykę industrialną – m.in. turyści mogą zjechać do kopalni rud żelaza na głębokość 1556 m pod ziemią. Podobnych, udostępnionych tego typu miejsc jest więcej, np. huta stali, czy walcownia rur. Główną arterią miasta jest ulica Pocztowa, która od początku XX stulecia jest kulturalnym i gospodarczym centrum. Symbolem miasta stał się także Kozak z Krzywego Rogu – pomnik legendarnego założyciela miasta wzniesiono na placu przed gmachem Komitetu Wykonawczego Krzywego Rogu. W mieście ponadto znajduje się prawie 30 cerkwi i zabytków architektury sakralnej. Krzywy Róg to rodzinne miasto Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

 

Uchwałę w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Lublinem a Krzywym Rogiem (Ukraina), Rada Miasta Lublin przyjęła 2 lutego.

Krzywy Róg jest dziewiątym miastem partnerskim Lublina w Ukrainie, obok Lwowa, Sum, Starobielska, Iwano-Frankiwska, Równego, Ługańska, Łucka i Charkowa.

designed by know-line.pl