KWP: Kolejni policjanci zasilili szeregi lubelskiego garnizonu.

Data dodania: 15 maj 2012

Dzisiaj w szeregi Lubelskiej Policji wstąpiło 35 nowych funkcjonariuszy. Podczas apelu, który odbył się o godz. 10.00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie złożyli oni uroczyste ślubowanie. Nowych funkcjonariuszy powitał w naszych szeregach Lubelski Komendant Wojewódzki Policji insp. Igor Parfieniuk.

„Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta…” – to początek roty ślubowania, którą składa każdy wstępujący do służby funkcjonariusz. Podczas uroczystego apelu, te słowa wypowiedziało dzisiaj 35 młodych funkcjonariuszy. Nowych policjantów powitał w naszych szeregach Lubelski Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Igor Parfieniuk.

Wśród przyjętych do służby funkcjonariuszy jest 28 mężczyzn i 7 kobiet. 29 osób legitymuje się wyższym wykształceniem. Są wśród nich m.in. absolwenci prawa, administracji, pedagogiki i wychowania fizycznego.

Kandydaci, którzy ubiegali się o pracę w Policji przeszli przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego. Obejmowało ono m. in. test z wiedzy ogólnej, test sprawnościowy, test psychologiczny, wywiad zorganizowany oraz komisję lekarską. Największą liczbę punktów, a tym samym pierwsze miejsce na liście kandydatów uzyskał Pan Dariusz Łaper, który na maksymalną liczbę 218 punktów zdobył 181. Post. Łaper będzie służył w KMP w Lublinie.
Najwięcej, bo aż 10 funkcjonariuszy zasili Komendę Miejską Policji w Lublinie, 5 KPP w Puławach. Nowych funkcjonariuszy przyjmą też komendy w Białej Podlaskiej, Chełmie, Krasnymstawie, Kraśniku, Lubartowie, Radzyniu Podlaskim, Świdniku, Zamościu oraz Włodawie. Trzech policjantów pełnić będzie służbę w Oddziałach Prewencji Policji KWP.

Komendant Parfieniuk wręczył policjantom odznaki i legitymacje oraz pogratulował im wyboru tej drogi zawodowej, podkreślając jednocześnie szczególny charakter służby.

AF.

designed by know-line.pl