KWP: Nielegalny ubój ziwerząt – tematem dzisiejszej konferencji

Data dodania: 17 kwiecień 2015

Nielegalny ubój zwierząt oraz wprowadzanie do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego to temat konferencji, jaka zorganizowana została dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W spotkaniu udział wzięli policjanci, pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej oraz przedstawiciele prokuratur. Szkolenie dało możliwość wypracowania wspólnego modelu postępowania w celu zminimalizowania tego nielegalnego procederu.

Dzisiejsze szkolenie zostało zorganizowane z inicjatywy Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Współorganizatorem jest Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie. Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli Prokuratury Apelacyjnej, Okręgowej i przedstawicieli Prokuratur Rejonowych a także Powiatowych Lekarzy Weterynarii oraz policjantów województwa lubelskiego zajmujących się bezpośrednio poruszaną problematyką. Funkcjonariuszy Policji reprezentował Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jarosław Adamski.

Problem nielegalnego uboju zwierząt oraz produkcji i wprowadzania do obrotu produktów wytwarzanych w oparciu o mięso pochodzące z takich zwierząt to zjawisko, które jest obserwowalne również na terenie województwa lubelskiego. Powyższą tematykę regulują m.in. przepisy ustawy o ochronie zwierząt, czy ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

W ciągu ostatnich trzech lat policjanci prowadzili pod nadzorem prokuratury kilkanaście postępowań, z czego 7 zakończyło się aktem oskarżenia.

Celem dzisiejszego spotkania było zatem nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy wojewódzkimi inspekcjami weterynaryjnymi a organami ścigania w zakresie ujawniania przypadków naruszeń ustawy o ochronie zwierząt i innych ustaw szczególnych. Podczas spotkania poruszono temat uboju bydła w rzeźniach, znęcania się nad zwierzętami oraz potencjalnych zagrożeń zdrowia i życia publicznego związanego z wprowadzeniem do obrotu mięsa nielegalnego pochodzenia.

Szkolenie miało na celu wypracowanie wspólnego modelu postępowania w powyższych sprawach by w przyszłości zminimalizować proceder nielegalnego uboju, a co za tym idzie w dalszej kolejności – eliminowanie przypadków zagrożenia zdrowia i życia .

A.K.

designed by net-line.pl