KWP: Nowe narzędzie w walce z przestępczością narkotykową.

Data dodania: 17 grudzień 2014

[center] Eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie wzbogacili się o nowe urządzenie do szczegółowego badania narkotyków i tzw. „dopalaczy”. Nowoczesny chromatograf umożliwia szybsze i bardziej szczegółowe określenie składu chemicznego i stężenia badanej substancji. Lubelskie laboratorium jako pierwsze w Polsce zostało wyposażone w tak zaawansowany sprzęt. Zakup sfinansowano z funduszy Urzędu Marszałkowskiego woj. lubelskiego.

W ciągu 11 miesięcy bieżącego roku policjanci na terenie województwa lubelskeigo wszczęli blisko 1300 postępowań z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. To o około 180 więcej niż rok wcześniej. Aż 270 postępowań dotyczyło czynów karalnych popełnianych przez nieletnich. Łącznie w okresie 11 miesięcy br. zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani usłyszało ponad 1200 osób.

Chcąc podnieść jeszcze bardziej skuteczność prowadzonych działań w zakresie walki z przestępczością narkotykową, lubelska Policja została wyposażona w nowe narzędzie. Chromatograf gazowy, został zakupiony za kwotę blisko 500 tys. złotych ze środków Marszałka woj. lubelskiego. Jest pierwszym tak nowoczesnym urządzeniem w Polsce w jakie zastało wyposażone laboratorium kryminalistyczne Policji. Pozwala na podniesienie jakości prowadzonych badań. Jego zaletą jest szybsze i bardziej szczegółowe badanie substancji chemicznych przekazywanych do analizy. Niektóre z nich mogą potrwać zaledwie od 15 do 60 minut. Na szybkość prowadzonych analiz wpłynie również fakt, że urządzenie będzie mogło pracować w trybie ciągłym 24 godziny w ciągu doby. Jednocześnie będzie możliwe umieszczenie w nim 150 próbek, które będą automatycznie analizowane.

Zakupiony chromatograf pozwala badać nawet śladowe ilości zabezpieczonych substancji, które pojawiają się w nielegalnym obrocie. Urządzenie daje możliwość, także pracującym na nim ekspertom, tworzyć nowe biblioteki środków odurzających i substancji psychotropowych. Jest to szczególnie ważne w kontekście zbliżającej się od 1 stycznia 2015 roku nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomani.

Niewątpliwie urządzenie podniesie efektywność i jakość prowadzonych przez policj czynności. Pozwoli szybciej uzyskać wyniki badanych środków odurzających i substancji psychotropowych, co przełoży się na skrócenie czasu prowadzonych postępowań.

Finalizacja zakupu jest kolejnym przykładem doskonałej współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i Urzędu Marszałkowskiego woj. lubelskiego.

KG[/center]

designed by know-line.pl