KWP: Nowi policjanci zasilili szeregi garnizonu policji lubelskiej.

Data dodania: 06 wrzesień 2012

Dzisiaj w szeregi Lubelskiej Policji wstąpiło 18 nowych funkcjonariuszy. Podczas apelu, który odbył się o godz. 9.30 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie złożyli oni uroczyste ślubowanie. Nowych funkcjonariuszy powitał w policyjnych szeregach Lubelski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Igor Parfieniuk.

„Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta…” – to początek roty ślubowania, którą składa każdy wstępujący do służby funkcjonariusz. Podczas uroczystego apelu, te słowa wypowiedziało dzisiaj 18 młodych funkcjonariuszy. Nowych policjantów powitał w policyjnych szeregach Lubelski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Igor Parfieniuk.

Wśród przyjętych do służby funkcjonariuszy jest 15 mężczyzn i 3 kobiety. W zdecydowanej większości młodzi policjanci legitymują się wyższym wykształceniem. Są wśród nich m.in. absolwenci: administracji, pedagogiki i wychowania fizycznego.

#2c

Kandydaci, którzy ubiegali się o pracę w Policji przeszli przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego. Obejmowało ono m. in. test z wiedzy ogólnej, test sprawnościowy, test psychologiczny, wywiad zorganizowany oraz komisję lekarską. Największą liczbę punktów, a tym samym pierwsze miejsce na liście kandydatów uzyskał post. Kamil Gorzkowski, który na maksymalną liczbę 218 punktów zdobył 186. Post. Gorzkowski będzie służył w KMP w Lublinie.
Najwięcej, bo aż 6 funkcjonariuszy zasili Komendę Miejską Policji w Lublinie, 4 trafi do Oddziałów Prewencji Policji, kolejni służyć będą w komendach: w Białej Podlaskiej, Chełmie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Łęcznej, Łukowie oraz Parczewie.
Lubelski Komendanta Wojewódzkie Policji nadinsp. Igor Parfieniuk wręczył policjantom odznaki i legitymacje oraz pogratulował im wyboru tej drogi zawodowej, podkreślając jednocześnie szczególny charakter służby.
R.L.R

designed by know-line.pl