KWP: Policjanci podsumowali 2011 rok

Data dodania: 17 styczeń 2012

Lubelscy policjanci podsumowali swoją służbę w minionym roku. Dobre oceny zebrali od Wojewody Lubelskiego, przedstawicieli samorządów oraz prokuratury. Utrzymanie pozytywnych tendencji, zmniejszenie dynamiki przestępstw, ciągłe umacnianie pozytywnego wizerunku Policji oraz wyzwania związane z zabezpieczeniem EURO-2012 to priorytety na ten rok.

W podsumowującej miniony rok naradzie udział wzięli: Wojewoda Lubelski Jolanta Szołno-Koguc, Sekretarz Województwa Artur Walasek, Starosta Lubelski Paweł Pikula, Prezydent Miasta Biała Podlaska Andrzej Czapski, Prezydent Miasta Zamość Marcin Zamojski, przedstawiciel prezydenta miasta Lublin oraz przedstawiciele Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie i prokuratur okręgowych. Podczas spotkania przedstawione zostały efekty pracy służb kryminalnych, prewencji, ruchu drogowego oraz logistyki.

Wśród stwierdzonych w ubiegłym roku 51.471 przestępstw (w 2010 r. 47.783),32.307 (30.463) to przestępstwa kryminalne.
Przy odnotowanej w całej Polsce tendencji wzrostu liczby przestępstw, wykrywalność na poziomie 73,9 % osiągnięta w 2011 roku przez lubelskich policjantów znacznie przewyższa średnią krajową wynoszącą 68,7 %
W 2011 roku policjanci woj. lubelskiego coraz skuteczniej walczyli z przestępczością narkotykową, korupcyjną i gospodarczą. Ich aktywność w tych obszarach przełożyła się na wszczęcie większej liczby postępowań przygotowawczych. W kategorii przestępstw narkotykowych odnotowano 2.177 czynów stwierdzonych ( to jest o 289 więcej niż w roku ubiegłym). Znacznie wzrosła ilość zatrzymanych dealerów ( 325 osób w 2010 roku, 425- w roku ubiegłym). Podobnie było w przypadku przestępstw korupcyjnych. W tej kategorii liczba czynów stwierdzonych wzrosła o 17 w stosunku do roku ubiegłego, osiągając liczbę 411. Liczba stwierdzonych przestępstw gospodarczych osiągnęła wartość 5614 (tj. o 1091 więcej niż w 2010 roku). Skuteczność pracy lubelskich policjantów w tej kategorii była najwyższa w kraju.
Równie dobre wyniki osiągnęliśmy w walce z przestępczością najbardziej uciążliwą społecznie. Pod względem wykrywalności w takich kategoriach jak uszczerbek na zdrowiu oraz uszkodzenie mienia zajmujemy drugie miejsce w kraju, w kategorii kradzież samochodu- trzecie, kradzież z włamaniem- czwarte, natomiast udział w bójce lub pobiciu -szóste miejsce w Polsce.
W jednej z najpoważniejszych kategorii obejmującej rozbój, kradzież i wymuszenie rozbójnicze odnotowaliśmy wyraźny spadek liczby przestępstw.

Skutecznie odzyskujemy zagrabione przez przestępców mienie Wartość mienia odzyskanego w 2011 roku wyniosła 7698424,00 zł. Systematycznie też zabezpieczamy mienie na poczet grożących przestępcom kar. Wartość mienia zabezpieczonego w 2011 roku wynosiła 15.415.818,00 zł
Bezpieczniej też było na naszych drogach. W ubiegłym roku doszło do 1797 wypadków drogowych, w następstwie których 251 osób poniosło śmierć, a 2251 doznało obrażeń ciała. Choć liczby te nadal szokują, warto zauważyć, że są one najniższe od sześciu lat. W minionym roku policjanci województwa lubelskiego ujawnili ogółem 12253 przypadki kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu. Uwzględniając to zagrożenie funkcjonariusze realizowali przedsięwzięcia ukierunkowane na eliminowanie z ruchu drogowego jego nietrzeźwych uczestników.

Zagrożenie w ruchu drogowym w latach 2006 – 2011
Rok Wypadki Zabici Ranni Kolizje Zdarzeń ogółem Ofiar ogółem
2006 2211 341 2757 19015 21226 3098
2007 2418 351 3050 19751 22169 3401
2008 2361 372 2957 20033 22394 3329
2009 2092 318 2672 20456 22548 2990
2010 1822 256 2291 20900 22722 2547
2011 1797 251 2251 18154 19951 2502

W ubiegłym roku dużo pracy miały służby logistyczne. Na inwestycje wydano sumę prawie 24 milionów złotych. Zaowocowało to m.in. oddaniem do użytkowania Komisariatu V w Lublinie. Na lipiec br. przewidziano otwarcie nowej komendy powiatowej Policji w Łęcznej. Rozpoczęły się prace przy budowie budynku komendy w Tomaszowie Lubelskim i komisariatu VII Policji wraz z izbą dziecka przy ul. Wyżynnej w Lublinie. Służby łączności i informatyki wyposażyły policjantów w nowoczesne mobilne komputery przenośne. Tabor lubelskich policjantów składa się z prawie 950 w większości nowoczesnych radiowozów. W 2011 roku służbowymi pojazdami policjanci przejechali łącznie 22 milionów kilometrów.
Lubelski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Dariusz Działo podkreślił, iż prezentowane dziś efekty są zasługą pełnej zaangażowania pracy policjantów i pracowników Policji, którym przy tej okazji podziękował za wysiłek włożony w realizację często niełatwych zadań.

Pan komendant podkreślił, że trudno byłoby osiągnąć taki poziom bez wsparcia samorządów. Przy tej okazji podziękował przedstawicielom obecnym samorządów, których troska o bezpieczeństwo przejawia się wsparciem w wielu aspektach.

Pan generał określił też priorytety na rok obecny. Wśród spraw najważniejszych wymienił: podległą rolę policjanta wobec społeczeństwa, budującego coraz większe zaufanie do Policji. W pierwszej kolejności policjant ma się nam kojarzyć jako osoba stojąca na straży prawa i służąca w sposób profesjonalny pomocą ludziom, a nie jako organ represji. Kolejną sprawą jest dążenie do skrócenia reakcji na zgłoszenie interwencji. Temu m.in. służyły zmiany strukturalne i organizacyjne w mijającym roku, utworzenie stanowiska wspomagania dowodzenia, a także budowanie nowoczesnego taboru. Policjanci na Lubelszczyźnie będą wykonywać też zadania związane z zabezpieczeniem EURO-2012. Mając na względzie m.in. te zadania kursy językowe ukończyło 750 policjantów.
W dalszej części odprawy głos zabrali również zaproszeni goście m.in. Wojewoda Lubelski Jolanta Szołno-Koguc, która podsumowując miniony rok podkreśliła, że służba i praca w Policji realizowana jest na wielu płaszczyznach i tak też jest oceniana. Wymaga zatem ludzi z determinacją i energią, którzy z jednej strony skutecznie będą realizować zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa społeczeństwu, z drugiej zaś będą potrafili w trudnej rzeczywistości finansów publicznych pozyskiwać środki na realizację projektów pozwalających na coraz nowocześniejszą i bardziej dynamiczną pracę blisko obywateli. Kończąc swoje wystąpienie pani Wojewoda życzyła dalszych sukcesów zarówno w wykonywaniu codziennych zadań służbowych, jak i podczas działań wynikających ze szczególnych przedsięwzięć związanych z organizacją przez Polskę Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012.

JW

designed by know-line.pl