KWP: Powitanie nadinspektora Policji

Data dodania: 21 listopad 2011

W nietypowy sposób rozpoczął się tydzień w Lubelskim Garnizonie Policji. Punktualnie o godz. 7.30 policjanci podczas uroczystego apelu przyjęli swojego komendanta przed budynkiem KWP w Lublinie. Nowo mianowany generał – nadinsp. Dariusz Działo przywitał się ze sztandarem i policjantami, a następnie przyjął gratulacje od znamienitych gości.

Nadinsp. Dariusz Działo nominację na stopień generalski otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w wigilię Święta Niepodległości. Dziś podczas uroczystego apelu został przywitany przez kadrę kierowniczą Lubelskiego Garnizonu Policji na czele z kompanią honorową i sztandarem. Po krótkim przywitaniu nowo mianowany generał przyjął gratulacje z okazji awansu od Wicewojewody Lubelskiego – Henryki Strojnowskiej, Marszałka Województwa Lubelskiego – Krzysztofa Hetmana, Prezydenta Miasta Lublin – Krzysztofa Żuka, Starosty Lubelskiego – Pawła Pikuli, przedstawicieli służb mundurowych na czele z gen bryg. Janem Rajchelem i gen. bryg. Jarosławem Frączykiem, przedstawicieli prokuratury, sądów i innych lubelskich instytucji współpracujących na co dzień z Policją.

#4c
W imieniu wszystkich zgromadzonych gratulacje złożyła Wicewojewoda Lubelska – Henryka Strojnowska.

#2c

Pani Wojewoda podkreśliła, że ocena pracy Lubelskiej Policji zawsze była wysoka, gratulując życzyła nadinsp. Dariuszowi Działo wielu dalszych sukcesów, zastrzegając by miały one dalej miejsce na terenie naszego województwa. Gratulacje złożyli też inni znamienici goście oraz podwładni i współpracownicy.

#3c

Lubelski Komendant Wojewódzki Policji – nadinsp. Dariusz Działo podziękował wszystkim za życzenia. Podkreślił, że jego awans jest owocem działań wszystkich policjantów, których wysiłek został dostrzeżony i doceniony przez najwyższe władze państwowe. Podziękował też przedstawicielom innych instytucji za wiele lat owocnej współpracy, a czasem też potrzebnej krytyki. Wszystkie te elementy złożyły się na sukces, który zobowiązuje nasz garnizon do służby na profesjonalnym poziomie.

#5c

Nadinspektor Dariusz Działo wstąpił do Policji w 1988 r. Od 1992 r. był zatrudniony w pionie kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, gdzie pracował jako asystent wydziału operacyjno-rozpoznawczego, a później jako naczelnik zarządu Centralnego Biura Śledczego KWP w Lublinie. W 2008 r. był zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu ds. kryminalnych. Od 9 czerwca 2008 r. jest Lubelskim Komendantem Wojewódzkim. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

designed by know-line.pl