KWP: Świąteczne powroty – policja apeluje o ostrożność.

Data dodania: 27 grudzień 2011

Dzisiaj większość osób, które spędzały święta poza domem będzie wracało do miejsca zamieszkania. Na drogach będzie wzmożony ruch. Nad bezpieczeństwem podróżujących czuwać będą policjanci. Pamiętajmy, że zwiększony ruch, zmienność aury wpływająca na warunki jazdy, bagatelizowanie przepisów przez uczestników ruchu drogowego a także zły stan techniczny pojazdów są przyczyną tragedii, do jakich dochodzi na drogach.

Dzisiaj większość osób, które spędzały święta poza domem będzie wracało do miejsca zamieszkania. Na drogach będzie wzmożony ruch. Nad bezpieczeństwem podróżujących czuwać będą policjanci. Wobec uczestników ruchu, którzy swoim zachowaniem naruszać będą obowiązujące przepisy stosowane będą środki prawne.
Poruszając się po drogach pamiętajmy o tym, że:
– oprócz nas są jeszcze inni równoprawni uczestnicy ruchu mający prawo do korzystania z dróg, bądźmy wyrozumiali i bardziej życzliwi dla tych, którzy mają mniejsze doświadczenie w kierowaniu pojazdami,
– nie każda osoba (kierujący pojazdem lub pieszy) zachowuje się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, dlatego też starajmy się przewidywać sytuacje na drodze,
– droga nie jest miejscem do brawury a rozwaga, rozsądek i stosowanie się do ustalonych przepisów pozwolą nam bezpiecznie powrócić do domów,
– przewożąc pasażerów bierzemy za nich całkowitą odpowiedzialność,
– siadając za kierownicą należy być wypoczętym i trzeźwym,
Osoby piesze muszą pamiętać o tym, że:
– chodnik to miejsce wyznaczone do ruchu pieszych a w przypadku jego braku należy korzystać z pobocza lewej strony drogi,
– każde gwałtowne wejście na jezdnię także zza pojazdu, przebieganie lub przekraczanie jej w miejscu niedozwolonym może zakończyć się tragicznie.

PAMIĘTAJMY o tym, że sami jesteśmy odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo na drodze. Stosowanie się do podstawowych zasad ruchu drogowego, umiejętność przewidywania sytuacji na drodze, ograniczone zaufanie do innych uczestników ruchu drogowego, rozwaga, większa kultura motoryzacyjna to elementy, których przestrzeganie uchroni nas przed przykrymi zdarzeniami na drodze.
R.L.R.

designed by know-line.pl