KWP: Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Data dodania: 20 luty 2012

W dniach 20–25 lutego po raz kolejny obchodzony jest w Polsce Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W ramach akcji prawnicy pracujący w sądach, prokuraturach, a także funkcjonariusze Policji będą udzielali bezpłatnych porad. Często to policjanci jako pierwsi mają kontakt z pokrzywdzonymi. Ochrona praw ofiar przestępstw i pomoc pokrzywdzonym, to ważne zadanie policyjnej służby.

Gospodarzem inicjatywy „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Przedsięwzięcie to realizowane jest we współpracy z innymi instytucjami, w tym m.in. sądami, prokuratorami, jednostkami organizacyjnymi Policji, organizacjami pozarządowymi.
Tegoroczne obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw rozpoczynają się w 20 lutego. Podstawowym celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Oraz poinformowanie ich o podmiotach, które mogą im udzielić pomocy i wsparcia.

Dyżury w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem pełnić będą: prawnicy, psychologowie, komornicy, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni oraz policjanci. Porady będą udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00, w sobotę w godzinach 10.00-13.00.W czasie dyżurów osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień.

Na terenie województwa lubelskiego Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem mieści się w Katolickim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE" – ul. Bernardyńska 5 tel. (81) 534 38 87.

Zakres informacji udzielanych za pośrednictwem telefonu informacyjnego:

– procedura przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie,
– określenie i wskazanie jednostki Policji lub instytucji właściwej do prowadzenia zgłaszanego zdarzenia,
-wskazanie dokumentów niezbędnych do przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie i prowadzenia sprawy,
– przedbieg procedury Niebieskiej Karty dotyczącej ofiar przemocy domowej,
– poradnictwo, wsparcie i konsultacje psychologiczne dla ofiar przestępstw.

R.L.R.

designed by net-line.pl