KWP: Wczoraj odbyły się ćwiczenia „Obronność 15”.

Data dodania: 15 wrzesień 2015

[center]Wczoraj w jednostkach Policji w całym kraju przeprowadzone zostały ćwiczenia „Obronność 15”. W KWP w Lublinie wzięło w nich udział 29 osób stanowiących rezerwy z zasobów wojskowych komend uzupełnień – osoby te mają stanowić uzupełnienie kadrowe jednostek Policji na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa. To największe takie ćwiczenie w powojennej historii Policji przeprowadzone przy współpracy administracji wojskowej.

Założeniem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie mechanizmów i procedur powoływania rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych Policji. Na Lubelszczyźnie przeprowadzono je w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W ćwiczeniach uczestniczyło 29 rezerwistów, którzy mają nadane przez wojskowego komendanta uzupełnień przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do konkretnych jednostek Policji. Jest to mechanizm przygotowujący rezerwę kadrową dla Policji na czas potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie i doskonalenie systemu powoływania i przyjęcia rezerw osobowych do jednostek Policji, doskonalenie funkcjonowania tzw. elementów bazy rozwinięcia, czyli punktów kontrolno-informacyjnych oraz wydawania wyposażenia, przeszkolenie kadry jednostek, która będzie przyjmować osoby, zapoznanie rezerwistów z miejscem, gdzie będą docelowo wykonywać zadania. Osoby biorące udział w przedsięwzięciu mogły zapoznać się ze specyfiką służby i podstawowymi zadaniami Policji, przeprowadzone zostały pokazy i prezentacje, pozwalające nabyć podstawowe umiejętności na wypadek nadania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych.[/center]

designed by net-line.pl