KWP: Wprowadzenie Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Igora Parfieniuka.

Data dodania: 09 luty 2012

Inspektor Igor Parfieniuk został Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Policji. Nowy komendant zastąpił na tym stanowisku nadinspektora Dariusza Działo. Uroczyste wprowadzenie odbyło się w obecności Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektora Andrzeja Rokity. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, komendanci miejscy i powiatowi województwa lubelskiego oraz kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Dzisiaj przed południem w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyła się uroczysta ceremonia przekazania obowiązków Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Panu insp. Igorowi Parfieniukowi. Nowy komendant zastąpił na tym stanowisku nadinspektora Dariusza Działo. W uroczystości wzięli udział komendanci miejscy i powiatowi województwa lubelskiego, kadra kierownicza KWP w Lublinie oraz zaproszeni goście m.in. parlamentarzyści, Wojewoda Lubelski Pani Jolanta Szołno – Koguc, Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, a także przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych.

W nowe obowiązki insp. Igora Parfieniuka wprowadził Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Rokita. Po uroczystym złożeniu meldunku odczytano decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych o odwołaniu z funkcji Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Dariusza Działo i powołaniu na to stanowisko inspektora Igora Parfieniuka.
Nadinsp. Andrzej Rokita podkreślił, że podejmując decyzję o powołaniu na to stanowisko insp. Parfieniuka wzięto pod uwagę przede wszystkim kryterium profesjonalizmu i jego dotychczasowych osiągnięć.

Zastępca Komendanta Głównego podziękował za służbę w garnizonie policji lubelskiej nadinsp. Dariuszowi Działo. „Ceniony i lubiany komendant opuszcza Lublin, ponieważ Komendant Główny doceniając jego profesjonalizm i kreatywność wyznaczył go do kierowania największą jednostką Policji w Polsce. Bardzo dziękuję Panu nadinspektorowi za czas kierowania lubelskim garnizonem.”

#2c

Kolejną częścią uroczystości było przekazanie sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Następnie nadinsp. Dariusz Działo podziękował za wspólne lata służby wszystkim zgromadzonym w sali konferencyjnej. „ Po 44 miesiącach służby na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji opuszczam Lubelszczyznę w poczuciu, że praca garnizonu znajduje się na wysokim poziomie. Wierzę, że dzięki wspólnym wysiłkom udało nam się utrwalić obraz Policji, jako instytucji nie tylko stojącej na straży prawa, ale także przyjaznej i otwartej na potrzeby obywatela.”

Następnie głos zabrał insp. Igor Parfieniuk „ Wierzę, że lubelska Policja nadal będzie cieszyła się zaufaniem i autorytetem. Będziemy kontynuować skuteczną pracę mając na uwadze jeden główny cel – bezpieczeństwo mieszkańców.”

Insp. Igor Parfieniuk jest z wykształcenia prawnikiem ukończył Wydział Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Służbę w Policji pełni od 1984 roku. Na początku swojej kariery zawodowej związany był z Wydziałem Dochodzeniowo – Śledczym KWP w Białymstoku. Później pełnił służbę w Wydziale dw. Z Przestępczością Gospodarczą Białostockiej komendy, a następnie w Wydziale dw. z Przestępczością Zorganizowaną. Od 2000 roku związany był z Centralnym Biurem Śledczym, a w czerwcu 2004 roku został Naczelnikiem Wydziału Zarządu CBŚ KGP w Białymstoku. Już raz jego droga zawodowa związana była z Lublinem. W lutym 2006 roku został Naczelnikiem Zarządu CBŚ KGP w Lublinie. Niespełna rok później w styczniu 2007 roku został Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu. Dwa lata później 17.03.2009 objął funkcję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.

R.L.R.

designed by net-line.pl