Łęczna: Bezpieczne wakacje – Jak je spędzić

Data dodania: 22 czerwiec 2012

Wczoraj łęczyńscy policjanci wzięli aktywny udział w festynie z okazji Programu Aktywnych Społeczności pt. ,,Bezpieczne Wakacje – Jak je spędzić?”. Działania były adresowane do dzieci, młodzieży oraz ich rodziców. Podczas tego przedsięwzięcia zaprezentowały się służby mundurowe: Policja, Straż Pożarna i Straż Miejska. Ponadto odbył się pokaz ratownictwa medycznego.

Wczoraj Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej oraz Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych zorganizowały festyn związany z Programem Aktywnych Społeczności. Działania te mają charakter ogólnopolski i są skierowane do dzieci, młodzieży oraz ich rodziców. Festyn odbył się on pod hasłem ,,Bezpieczne wakacje – Jak je spędzić”.

Przedstawiciele służb mundurowych przeprowadzili z dziećmi pogadankę na temat bezpieczeństwa. Przypomniane zostały podstawowe zasady właściwych zachowań nad wodą oraz poruszania się na drogach. Mundurowi uświadamiali młodzieży jakie skutki może spowodować nieostrożne obchodzenie się z ogniem.

Po przeprowadzonej pogadance dzieci miały możliwość obejrzenia sprzętu i wyposażenia służb mundurowych. Zorganizowano również symulację wypadku drogowego. Podczas pokazu uczestnicy mogli zobaczyć jak udzielana jest pierwsza pomoc poszkodowanemu przez służby ratownicze oraz jak zabezpiecza się miejsca zdarzenia drogowego.

MM

designed by know-line.pl