Łęczna: Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym .

Data dodania: 25 marzec 2013

W Zespole Szkół Nr 2 w Łęcznej w hali widowiskowo – sportowej odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do turniej przystąpili uczniowie ze szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych z powiatu łęczyńskiego. Organizatorami Turnieju jest Zespół Szkół Nr 2 w Łęcznej, Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej oraz Urząd Miasta w Łęcznej. Zwycięskie drużyny z Gimnazjum Nr 2 w Łęcznej oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęcznej otrzymały Puchar Burmistrza.

Po raz XIV odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Organizatorem jest Zespół Szkół Nr 2 w Łęcznej, Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej oraz Urząd Miasta w Łęcznej. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski.

Głównym celem turnieju jest działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa młodzieży szkolnej poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Zmagania uczniów rozpoczęły się testem znajomości przepisów ruchu drogowego. Pytania dla uczestników przygotowali łęczyńscy policjanci. Następnie każdy z uczestników turnieju miał za zadanie pokonać na rowerze tor przeszkód wykazując się znajomością przepisów w praktyce. Kolejnym zadaniem było udzielenie pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej.

Zwycięskie drużyny ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęcznej i Gimnazjum Nr 2 w Łęcznej odebrały puchary z rąk Burmistrza. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej wręczył wszystkim drużynom maskotki Sierżanta Dzika oraz drobne upominki.

M.K.

designed by net-line.pl