Łęczna: Rozmawiali o poszanowaniu godności i praw człowieka

Data dodania: 09 kwiecień 2015

Policjantka zajmująca się problematyką nieletnich w łęczyńskiej komendzie odwiedziła uczniów z Zespołu Szkół w Puchaczowie. Zasadniczym tematem spotkania była odpowiedzialność prawna nieletnich, profilaktyka uzależnień, prawa człowieka, równe traktowanie, a także bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ponadto omawiano zagrożenia płynące z użytkowania Internetu. Prowadzone przez policjantów spotkania są doskonałą okazją aby uświadomić młodym ludziom, że zachowania niezgodne z prawem mogą skutkować różnymi konsekwencjami w dalszym życiu.

Wczoraj policjantka zajmująca się problematyką nieletnich w łęczyńskiej komendzie przeprowadziła prelekcję dla uczniów gimnazjum z Zespołu Szkół w Puchaczowie. Głównym celem spotkania było omówienie zagadnień związanych z odpowiedzialnością prawną nieletnich. Omówiony został katalog najczęściej popełnianych przez młodych ludzi czynów karalnych. Wskazywano na czyny popełniane przez młodych ludzi z użyciem agresji i przemocy. Młodym ludziom przybliżono środki wychowawcze, jakie może zastosować sąd rodzinny i nieletnich.

Policjantka wyjaśniła uczniom pojęcie czynu karalnego, demoralizacji i jej przejawów oraz kiedy za swoje czyny odpowiada się jako nieletni, a kiedy już jako dorosły. Funkcjonariuszka omawiała tematy z zakresu praw człowieka, poszanowania innych osób, równego traktowania. Wskazywano zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Podkreślano korzyści jak i zagrożenia płynące z użytkowania komputera i Internetu. Tego typu spotkania są doskonała okazją aby uświadomić młodym ludziom, że zachowania niezgodne prawem mogą skutkować różnymi konsekwencjami w dalszym życiu.

designed by know-line.pl