Łęczna: Rozmawiali z młodzieżą o bezpieczeństwie na drodze.

Data dodania: 17 styczeń 2014

Łęczyńscy policjanci przeprowadzili prelekcję dla około 80 uczniów z Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej. Głównym tematem spotkania było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Stróże prawa przestrzegali młodych ludzi przed skutkami nieodpowiedzialnych zachowań na drodze i zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych. W trakcie spotkania zaprezentowano film dotyczący przyczyn i skutków wypadków drogowych.

Bezpieczeństwo na drodze wśród wszystkich jej użytkowników to ważne zadanie dla Policji. Dlatego też w trosce o młodych kierowców łęczyńscy policjanci odwiedzili uczniów Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej. W spotkaniu udział wzięło około 80 uczniów.

Podczas prowadzonej prelekcji został zaprezentowany film obrazujący negatywne zachowania kierowców na drodze. Policjanci omawiali najczęstsze przyczyny wypadków na drodze, wybrane przepisy kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń i ustawy prawo o ruchu drogowym. Policjanci przestrzegali młodych ludzi przed skutkami nieodpowiedzialnych zachowań na drodze. Wskazywali na konsekwencje i skutki prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu czy środków odurzających, jazdę z nadmierną prędkością, nie zapinanie pasów bezpieczeństwa oraz używanie telefonów komórkowych podczas kierowania.

Policjanci zwrócili szczególną uwagę na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze podczas spotkania apelowali do młodych ludzi o używanie elementów odblaskowych podczas poruszania się po drodze pieszą czy rowerem i wskazywali jak ważne jest ich używanie. Zgodnie z ustawą, która będzie obowiązywała w tym roku każdy pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, będzie miał obowiązek używania elementów odblaskowych.

M.K.

designed by net-line.pl