Losowanie nagród w loterii Rozlicz PIT w Lublinie

Data dodania: 20 czerwiec 2024
Losowanie nagród w loterii Rozlicz PIT w Lublinie

Poznaliśmy zwycięzców miejskiej loterii Rozlicz PIT w Lublinie. Do szóstej edycji zgłosiło się 18 120 mieszkanek i mieszkańców, czyli o 1629 osób więcej niż w roku ubiegłym. Ponad 1,5 tys. osób zadeklarowało rozliczenie PIT w Lublinie po raz pierwszy, co oznacza większe wpływy do budżetu miasta o około 3,8 mln zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pamiętajmy, że wskazując w deklaracji Lublin, jako miejsce zamieszkania, decydujemy o tym, że wypracowany przez nas podatek wraca do miasta z przeznaczeniem na szkoły, przedszkola i utrzymanie infrastruktury publicznej, z której korzystamy na co dzień. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w loterii. Akcja Rozlicz PIT w Lublinie każdego roku cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ponad 18 tys. uczestników tegorocznej edycji to nasz nowy rekord – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W tym roku na zwycięzców loterii Rozlicz PIT w Lublinie czekało łącznie 16 nagród o wartości ponad 123 tys. zł. Nagrodą główną w loterii był samochód osobowy Toyota Yaris Hybrid o wartości 93 tys. zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości ponad 10 tys. zł brutto. Nagroda dodatkowa nie jest wydawana do rąk uczestnika loterii, lecz potrącona i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej. Na zwycięzców czekało także 5 nagród pieniężnych o jednostkowej wartości 2 tys. zł oraz 10 nagród pieniężnych o jednostkowej wartości 1 tys. zł.

Losowanie nagród odbyło się przy udziale Komisji Nadzoru metodą tradycyjną, poprzez wyciąganie z urny kartoników z przydzielonymi numerami ID zgłoszeń w loterii. Podczas losowania podawano imię i pierwszą literę nazwiska zwycięzcy oraz 3 ostatnie cyfry numeru telefonu. Wylosowano laureatów głównych oraz rezerwowych, na wypadek gdyby nie udało się nawiązać kontaktu z laureatem wylosowanym w pierwszej kolejności. Pełna lista zwycięzców będzie opublikowana na stronie lublin.eu/PIT.

Laureaci informowani będą o swojej wygranej telefonicznie. Podjęte zostaną przynajmniej trzy próby połączenia telefonicznego w ciągu dwóch następujących po sobie różnych dni roboczych. Podczas rozmowy telefonicznej laureat otrzyma informację o wygranej w loterii oraz o sposobie wydania nagrody. Wszystkie nagrody, poza nagrodą główną, zostaną przekazane przelewem bankowym. Uroczyste wręczenie nagrody głównej odbędzie się 23 lipca (wtorek) o godz. 14.00 przed budynkiem Ratusza. Pozostałe nagrody trafią na konta zwycięzców w formie przelewów bankowych

Loteria Rozlicz PIT w Lublinie to nie jedyny miejski program premiujący mieszkanki i mieszkańców, którzy płacą podatki w Lublinie. Osoby rozliczające się z podatku dochodowego w Lublinie mogą korzystać też z oferty Lubelskiej Karty Miejskiej, otrzymują również dodatkowe punkty w rekrutacji do miejskich placówek oświatowych.

designed by know-line.pl