Lubelska Nagroda Ekologiczna Suseł 2011

Data dodania: 05 marzec 2012

Lubelskie organizacje ekologiczne po raz ósmy wyłonią laureata Nagrody „Suseł”.

Nagroda wyróżniać ma konkretne inicjatywy, działania i postawy służące ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi, które miały miejsce na Lubelszczyźnie w 2011 roku. Nagrodę mogą otrzymać zarówno osoby, jak i instytucje, występujące indywidualnie bądź grupowo.

Tytuł nadaje corocznie Kapituła składająca się z reprezentantów działających w regionie lubelskim pozarządowych organizacji ekologicznych. Dokona ona wyboru spośród nadesłanych wcześniej nominacji. Nominacje mogą zgłaszać zarówno instytucje (organizacje, samorządy, uczelnie, szkoły), jak i osoby prywatne. Nagroda wzięła swoja nazwę od susła perełkowanego – jednego z najbardziej charakterystycznych dla Lubelszczyzny gatunków zwierząt, perły lubelskiej przyrody, nie występującej w żadnym innym miejscu Polski.

Apelujemy o nadsyłanie zgłoszeń i nominowanie osób i instytucji zasłużonych i skutecznych, których działania i decyzje chroniły przyrodę regionu, przyczyniały się do zrównoważonego rozwoju, podnosiły ekologiczną świadomość. Mogą to być zarówno działania na szczeblu województwa jak i na bardzo lokalną skalę. Wyróżnienie ma także za zadanie promocję działań mało spektakularnych, ale odważnych, nowatorskich, mogących być inspiracją dla innych.

Termin nadsyłania nominacji

15 marca 2012

Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem (nie więcej niż 2 strony A4) i ewentualną dokumentacją prosimy przysyłać na adres:

Towarzystwo dla Natury i Człowieka ul. Głęboka 8a, 20-612 Lublin

lub e-mail: oikos@ekolublin.pl

Regulamin oraz dodatkowe informacje o Nagrodzie znaleźć można na stronie [url]www.ekolublin.pl/susel[/url]

designed by know-line.pl