Lubelskie drogi do kultury – Spotkanie z Markiem Sołtysem – „Szalonym Wózkowiczem” z Warszawy

Data dodania: 22 luty 2011

Lubelskie drogi do kultury

Spotkanie z Markiem Sołtysem – „Szalonym Wózkowiczem” z Warszawy

Piątek, 25 lutego 2011 roku
Godz. 18.00
Warsztaty Kultury, ul. Ks. J. Popiełuszki 5, Lublin

Spotkanie uświetni recital Grażyny Łapińskiej.

Marek Sołtys, który sam przedstawia się jako "Szalony Wózkowicz", prowadzi wyjątkową i skuteczną walkę o Warszawę bardziej przyjazną niepełnosprawnym. Głośno zrobiło się o nim, gdy umieścił w Internecie film, na którym widać, jak na swoim akumulatorowym wózku nie może dostać się do wagonu metra. Wraz z Towarzystwem Przyjaciół Szalonego Wózkowicza za cel stawia sobie zmianę wizerunku osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózku oraz występowanie przeciwko wykluczeniu.
Więcej: http://www.tpsw.pl/

Prowadzenie spotkania: Agnieszka Krawiec (Radio Lublin)

O projekcie „Drogi do kultury”:
Program został pomyślany jako narzędzie integracji i aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie do tego celu istniejącego potencjału szeroko rozumianego życia kulturalnego Lublina.
Włączanie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w jedną z ważniejszych sfer życia społecznego – w życie kulturalne Lublina może przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu tych osób. Zwiększa się liczba kontaktów międzyludzkich, wzrasta aktywność, samoocena (samoakceptacja), zmniejsza się wyalienowanie, poprawiają się relacje rodzinne i społeczne. Generalnie, chociaż nie ma to nic wspólnego z medycyną poprawia się jakość życia. Wzrasta również poziom samooceny ludzi zdrowych czego jaskrawym przykładem jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Usunięcie problemów/barier architektonicznych, technicznych, systemowych dotykających osoby niepełnosprawne wymaga znacznych nakładów finansowych i czasu. Szybszą, tańszą, na chwilę obecną alternatywną, ale również uzupełniającą i konieczną – wcześniej czy później – do wprowadzenia metodą zmiany istniejącego stanu rzeczy jest wdrożenie działań społecznych niwelujących bariery mentalne w obu grupach społecznych i generujących społeczne wsparcie w uzyskaniu/odzyskaniu aktywności społecznej osób niepełnosprawnych.

designed by know-line.pl