Lubelskie obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Data dodania: 03 listopad 2018

Lublin stolicą niepodległości
Lubelskie obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

 

W 2018 roku świętujemy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Dni 4-11 listopada stanowić będą kulminację lubelskich obchodów świętowania stulecia niepodległości Polski „Lublin 1918-2018. Inspiruje nas wolność”. Zainspirowani ideą wolności, a także lubelską historią odzyskiwania niepodległości przygotowaliśmy, m. in. wyjątkową inscenizację teatralną.

 

Lublin ma szczególne prawo do mówienia o niepodległości i roli jaką odegrał
w procesach wolnościowych. Od początku 2018 roku w sposób wyjątkowy przypominamy zjawiska, które rozpoczęły się w naszym mieście, a następnie miały wpływ na ruchy niepodległościowe w całej Polsce. 100-lecie odzyskania niepodległości symbolicznie rozpoczęło się w Lublinie. 7 listopada 1918 roku zostaliśmy pierwszą stolicą wolnej Polski oraz siedzibą pierwszego rządu niepodległego kraju. Jesteśmy dumni z naszej historii. Podczas lubelskich obchodów przypomnimy emocje i nastroje, jakie towarzyszyły wydarzeniom sprzed 100 lat.
– mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W Lublinie 7 listopada 1918 o godzinie 22:00 w Pałacu Generała Gubernatora, przy placu Litewskim odbyło się pierwsze posiedzenie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, rządu Ignacego Daszyńskiego – pierwszego rządu niepodległej Polski. Sto lat po tych wydarzeniach powracamy na plac Litewski, do budynku Wydziału Politologii UMCS, do auli Ignacego Daszyńskiego. Przywołujemy emocje, nastroje, powagę i humor rodzącej się wolności i demokracji. Poławiacze Pereł Improv Teatr wraz z Przyjaciółmi zapraszają na interaktywną inscenizację historyczną, przedstawienie o walce o nowy kształt budzącego się po 123 latach uśpienia kraju. Wolność słowa, druku, zgromadzeń, równouprawnienie obywateli bez względu na płeć, pochodzenie, wyznanie i przekonania. Chcemy przypomnieć, że pierwszy krok w kierunku wolności został postawiony tu
w Lublinie. Inscenizację teatralną powstania Pierwszego Rządu Niepodległej Polski „Lublin. Stolica” będzie można zobaczyć w dniach 7-8 listopada.

 

4 listopada w ramach projektu „Lublin – Wschód Niepodległej” odbędzie się inscenizacja historyczna przemówienia Ignacego Daszyńskiego z 7 listopada 1918 roku
o utworzeniu Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej. Jednym z elementów inscenizacji będzie przemówienie aktora wcielającego się w postać Daszyńskiego
z balkonu Pałacu Lubomirskich, obecnie siedziby Wydziału Politologii UMCS. Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Lubelskie w Lublinie.

 

6 listopada w Sali Rady Wydziału Politologii odbędzie się seminarium „O aktualności manifestu Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej”. Do udziału
w dyskusji zaproszeni zostali: prof. dr hab. Stanisław Michałowski Rektor UMCS, prof. dr hab. Iwona Hofman – Dziekan Wydziału Politologii UMCS, Bogusław Gorski – Przewodniczący Rady Naczelnej PPS, Włodzimierz Czarzasty – Przewodniczący SLD, dr hab. Danuta Waniek – Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, dr hab. prof. UMCS Stefan Stępień.

 

7 listopada w Auli I. Daszyńskiego na Wydziale Politologii UMCS odbędzie się panel dyskusyjny projektu Creative Spirits z udziałem lubelskich przedsiębiorców kreatywnych „Wolność inspiruje kreatywność”. Lubelscy przedstawiciele przemysłów kreatywnych zaprezentują swoją wizję wolności realizowaną w ich pomysłach i projektach. Unikalni
i kreatywni lublinianie prowadzący działalność oraz tworzący nieszablonowe rozwiązania przedstawią swoje projekty, jako przykład dobrych, rynkowych praktyk inspirujących innych. Podczas panelu zaprezentują potencjał środowisk kreatywnych w Lublinie, pokazując, jak ważna w ich działaniach jest idea wolności.

 

7 listopada odbędzie się Salon POLITYKI „Następne 100 lat. Lublin, Polska, Europa, Świat”. Spotkanie poprowadzi Edwin Bendyk. Będzie to polityczno-wizjonerska dyskusja o tym, jak wykorzystać następną kadencję, by z Lublina uczynić rzeczywistą metropolię z udziałem m. in.: dr. Krzysztofa Żuka – Prezydenta Miasta Lublin, dr Katarzyny Radzik-Maruszak, Anny Dąbrowskiej – Homo Faber, Justyny Kieruzalskiej, Pawła Rabieja, Piotra Kieracińskiego. Organizatorami wydarzenia są: Wydział Politologii oraz Tygodnik „Polityka”.

 

7 listopada Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” przygotowuje wydanie specjalnego numeru miesięcznika PA.RA poświęconego 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszystkie dotychczasowe numery PA.RY dostępne są w wersji elektronicznej na stronie www.teatrnn.pl/para/.

 

8 listopada odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Równouprawnienie kobiet w Polsce. Między teorią a praktyką” organizowana w 100-lecie uzyskania przez Polki czynnego i biernego prawa wyborczego, które umożliwiło im wzięcie udziału w elekcji do Sejmu Ustawodawczego. Organizatorami konferencji są Wydział Politologii UMCS oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Gośćmi spotkania będą m. in.: Henryka Strojnowska – Kongres Kobiet, Magdalena Długosz – Inicjatywa 100-lecie głosu Polek. Lubelszczyzna 2018, dr Tomasz Kitliński, Joanna Prochowicz – Inicjatywa 100-lecie głosu Polek. Lubelszczyzna 2018, Maja Zaborowska – Inicjatywa 100-lecie głosu Polek. Lubelszczyzna 2018.

 

9 listopada na Wydziale Politologii odbędzie się finał ogólnopolskiej Akademii Opowieści „Nieznani bohaterowie naszej Niepodległości”. W programie wykład Adama Michnika, spotkanie z laureatami i odczytanie zwycięskiego tekstu. Współpartnerami wydarzenia są: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” i Gazeta Wyborcza.

 

Łącząc obchody 100-lecia oraz jubileusz 10-lecia Konkursu Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej im. Ryszarda Kaczorowskiego zachęcamy do udziału w Koncercie Galowym, który odbędzie się 9 listopada o godz. 19.00 w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur. Tegoroczna edycja będzie poświęcona przede wszystkim afirmacji wolności. W programie Koncertu Galowego m. in. prezentacje recytatorskie i wokalne laureatów konkursu, występ Tomasza Korpantego oraz chórów programu Akademia Chóralna i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

 

Kolejnym wydarzeniem 9 listopada będzie Lublin Media Pro – dyskusja panelowa „Wolność i niezależność” w ramach Lubelskiego Festiwalu Filmowego. Będzie to dyskusja z udziałem specjalistów między innymi od filmu, komiksu czy mediów społecznościowych. Dyskusję poprowadzi Janusz Opryński, który otworzy ją również słowem wstępnym. Uczestnicy wspólnie zastanowią się nad znaczeniami terminów „wolność” i „niepodległość” w kontekście twórczości medialnej, jak również zastanowią się nad tym, jak można twórczo wykorzystać te tematy w swoich projektach.

 

W ramach uroczystych obchodów, 10 listopada, zapraszamy do udziału w Narodowym Koncercie Listopadowym, który od dziesięciu lat organizowany jest w naszym mieście. W tym szczególnym dla nas wszystkich roku, będziemy mieli okazję wysłuchać utworów jednego z najwybitniejszych polskich artystów – Fryderyka Chopina w wykonaniu wybitnej artystki Soo Jung Ann. Wstęp na wydarzenie jest wolny, obowiązują bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie od 29 października
w godzinach pracy kasy (godz. 11.00-19.00).

 

10 listopada Muzeum Lubelskie w Lublinie zainauguruje Lubelską Akademię Niepodległej. Jest to cykl zajęć i wydarzeń edukacyjnych, które będą skierowane do zróżnicowanych grup odbiorców – dzieci i młodzieży szkolnej, osób
z niepełnosprawnościami, rodzin, osób dorosłych i seniorów. W czasie zajęć można będzie poznać tematykę walki Polaków o niepodległość ze szczególnym uwzględnieniem kultury i sztuki, w czasach zaborów stanowiących wąską szczelinę, przez którą artyści mogli przemycać rodzime tradycje i wartości, a tym samym podtrzymywać świadomość narodową kolejnych pokoleń rodaków. XIX-wieczni malarze, kompozytorzy, pisarze i poeci odwoływali się do ważnych wydarzeń historycznych, tradycji i obyczajów, które przywoływały wizerunek wolnej i potężnej ojczyzny oraz podtrzymywały wiarę w rychłe odzyskanie niepodległości. Spotkania Lubelskiej Akademii Niepodległej będą się odbywać w soboty od 10 listopada do 15 grudnia od godziny 10.00 w siedzibie Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza ul. Złota 3 w Lublinie.

 

Oficjalne uroczystości, 11 listopada, związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości w Lublinie będą się odbywać, m. in. na placu Zamkowym. W programie: odegranie hymnu państwowego, podniesienie flagi państwowej, wystąpienia okolicznościowe, apel pamięci i salwa honorowa. W czasie niedzielnych uroczystości przewidziana jest także defilada kompanii honorowych oraz jazdy konnej. Dodatkową atrakcją 11 listopada w Lublinie będzie bezpłatne zwiedzanie z przewodnikami PTTK lubelskim szlakiem niepodległościowym (start zwiedzania przy pomniku „Symbol Lwowa”
o godz. 13.30).

 

11 listopada o godz. 20.15 Muzeum Lubelskie w Lublinie zaprasza na niezwykły koncert w Bazylice oo. Dominikanów w Lublinie. Wystąpi Łukasz Jemioła z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego Ladies Quartet i zespołu instrumentalnego. Artyści wykonają piosenki o wolności utrzymane w radosnym klimacie, jaki powinien towarzyszyć setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości: Wolność Marka Grechuty, Modlitwa
o wschodzie słońca
Jacka Kaczmarskiego czy Kwiaty ojczyste Czesława Niemena. Nie zabraknie także utworów nieodłącznie kojarzących się z okresem odzyskania przez Polskę niepodległości takich jak: My pierwsza brygada, Warszawianka 1831, O mój rozmarynie
i Raduje się serce.
Łukasz Jemioła, znany ze swojej  żywiołowości i dobrego kontaktu
z publicznością, zadba o to, aby tego wieczoru śpiew połączył wszystkich. Część utworów będzie przeznaczona do wspólnego odśpiewania.

 

11 listopada Centrum Kultury w Lublinie zaprezentuje „Żywą historię przedsiębiorczości Lublina”. Będą to prezentacje, spotkania i wystawa, mające na celu popularyzację lubelskiej kreatywności gospodarczej – przemysłu, rzemiosła, infrastruktury, ale także badań i innowacji. Szczególnie zostaną zaakcentowane ważne dla Lublina gałęzie przemysłu: lotniczego, motoryzacyjnego, maszynowego i spożywczego oraz nowe obszary gospodarki, jak branża medyczna i technologia informacyjna (IT).

 

Na zakończenie obchodów (11 i 19 listopada) zachęcamy do udziału w koncercie familijnym: A to Polska właśnie! w Filharmonii Lubelskiej im. H. Wieniawskiego.
W wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej zobaczymy polskie tańce i pieśni narodowe. Piękne kostiumy, kunsztowny taniec, znakomicie wykonane pieśni złożą się na wspaniałe widowisko.

 

RAMOWY PROGRAM OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

4 listopada, godz. 9:00-17:00, aula im. Ignacego Daszyńskiego, balkon

W ramach projektu „Lublin – Wschód Niepodległej” odbędzie się inscenizacja historyczna przemówienia Ignacego Daszyńskiego z 7 listopada 1918 roku o utworzeniu Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej.

 

9:00 – ustawianie dioram rekonstruktorów
10:00 – dioramy grup rekonstrukcji historycznej z okresu listopada 1918 roku
12:00 – rekonstrukcja przysięgi żołnierzy narodowości polskiej na terenie przy placu katedralnym
13:00 – Przemówienie Ignacego Daszyńskiego z balkonu Pałacu Lubomirskich
14:30 – Przemówienie Ignacego Daszyńskiego z balkonu Pałacu Lubomirskich
16:00/17:00 – zakończenie dioram rekonstrukcyjnych
Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Lubelskie w Lublinie.

 

6 listopada, godz. 16:00-18:00, Sala Rady Wydziału Politologii

Seminarium pt.: „O aktualności manifestu Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej”.

Organizator: Wydział Politologii UMCS

 

7-8 listopada

„Lublin. Stolica” – inscenizacja teatralna w wykonaniu grupy Poławiacze Pereł Improv Teatr

7 listopada godz. 17.00
8 listopada godz. 12.00
8 listopada godz. 17.00

Aula I. Daszyńskiego, Wydział Politologii UMCS / wstęp wolny

Organizator: Centrum Kultury w Lublinie

 

7 listopada, godz. 13.00

Wolność inspiruje kreatywność – panel dyskusyjny projektu Creative Spirits z udziałem lubelskich przedsiębiorców kreatywnych. Projekt realizowany w ramach II fazy projektu „Creative Spirits – Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie
i realizację miejskich strategii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT III.

Aula I. Daszyńskiego, Wydział Politologii UMCS / wstęp wolny

Organizator: Miasto Lublin

 

7 listopada, godz. 17.00

Salon POLITYKI

Aula I. Daszyńskiego, Wydział Politologii UMCS / wstęp wolny

Spotkanie poprowadzi Edwin Bendyk. Organizatorami wydarzenia są: Wydziału Politologii UMCS oraz „Tygodnik Polityka”.

 

8 listopada, godz. 12:00-19:00

Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Równouprawnienie kobiet w Polsce. Między teorią a praktyką”

Sala Rady Wydziału Politologii

Organizator: Wydział Politologii UMCS / wstęp wolny

 

8 listopada, godz. 11:00-15:00

Konferencja naukowa pt.: „Ludowa wizja Niepodległej. Rząd ludowy w Lublinie”.

Organizatorzy Zakład Myśli Politycznej Wydziału Politologii UMCS, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Lublinie. Konferencja zorganizowana jest w ramach projektu „Polski ruch ludowy w kształtowaniu odrodzonego w 1918 r. państwa polskiego” finansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego.

Sala 109, Wydział Politologii UMCS

Organizator: Wydział Politologii UMCS / wstęp wolny

 

9 listopada 2018, godz. 18:00

POLSKA DUSZA JAZZOWA

Jazzowe spotkanie z utworami klasycznymi, czyli doskonałe, jazzowe opracowania pieśni Feliksa Nowowiejskiego w koncercie organizowanym z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Organizator: Pracownie Kultury Maki

 

9 listopada, godz. 19.00

Koncert Galowy 10. Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej im. Ryszarda Kaczorowskiego

Sala Operowa, Centrum Spotkania Kultur / wstęp wolny

Organizator: Centrum Kultury w Lublinie

 

9 listopada, godz. 15.00

Lublin Media Pro – dyskusja panelowa „Wolność i niezależność” w ramach Lubelskiego Festiwalu Filmowego

Galeria Labirynt

Organizator: Centrum Kultury w Lublinie

 

9 listopada, godz. 17:00,

Finał ogólnopolskiej Akademii Opowieści „Nieznani bohaterowie naszej Niepodległości”

Aula im. Ignacego Daszyńskiego

Współpartnerami wydarzenia są: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” i Gazeta Wyborcza.

 

10 listopada, godz. 18.00

Narodowy Koncert Listopadowy
Recital chopinowski w wykonaniu Soo Jung Ann.

Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie / wstęp wolny*
(obowiązują bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie Filharmonii od 29 października)

Organizator: Miasto Lublin

 

10 listopada – 15 grudnia

Spotkania Lubelskiej Akademii Niepodległej będą się odbywać w soboty od 10 listopada do 15 grudnia od godziny 10.00 w siedzibie Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza ul. Złota 3 w Lublinie. Harmonogram spotkań dostępny na www.muzeumlubelskie.pl

Organizator: Muzeum Lubelskie w Lublinie

 

11 listopada / oficjalne obchody:

godz. 8.30 – złożenie wieńca pod pomnikiem J. Piłsudskiego i Nieznanego Żołnierza plac Litewski

godz. 9.00 – uroczysta Sesja Rady Miasta w Trybunale Koronnym

godz. 10.00 – msza św. w Katedrze w intencji Ojczyzny

godz. 11.30 – Uroczystość na placu Zamkowym

godz. 13.30 – złożenie kwiatów przy Urzędzie Wojewódzkim – tablica upamiętniająca Jerzego Tramecourta (wojewodę lubelskiego w latach 1937-1939)

godz. 13.45 – złożenie wieńców na mogiłach legionistów (cmentarz wojenny ul. Biała)

Po zakończeniu uroczystości nastąpi odsłonięcie flagi na rondzie Dmowskiego

 

11 listopada – 31 grudnia

Żywa historia przedsiębiorczości Lublina” – prezentacje, spotkania i wystawa

I piętro Centrum Kultury w Lublinie

Organizator: Centrum Kultury w Lublinie

 

 

 

11 listopada, godz. 20:15

O wolności. Koncert w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości Łukasz Jemioła z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego Ladies Quartet i zespołu instrumentalnego

Bazylika Ojców Dominikanów w Lublinie / wstęp wolny

Organizator: Muzeum Lubelskie w Lublinie

 

11 i 19 listopada, godz. 11.00

Koncert familijny: A to Polska właśnie! – Zespół Pieśni i Tańca„Lublin” im. Wandy Kaniorowej

Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie

Organizator: Zespół Pieśni i Tańca„Lublin” im. Wandy Kaniorowej

Jednocześnie przypominamy, że w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości świętujemy w Lublinie 100. rocznicę powstania Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II. W ramach nadchodzących wydarzeń odbędzie się koncert z cyklu OPUS MAGNUM – KULowskie wieczory z muzyką z okazji 100. rocznicy powstania KUL (1 grudnia 2018 r.) oraz w 100. rocznicę powstania KUL (8 grudnia) zostanie odsłonięty pomnik ks. Idziego Radziszewskiego.

designed by know-line.pl