Lubelskie obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Data dodania: 07 maj 2024
Lubelskie obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Miasto po raz kolejny włącza się w obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji w najbliższą środę (8 maja) przez Lublin przejdzie uroczysty korowód, który zakończy się występem artystycznym przygotowanym przez środowiska działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Miasto Lublin od lat podejmuje działania mające wyrazić solidarność z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami. Należy do nich między innymi organizacja różnego rodzaju spotkań o charakterze integracyjnym, do uczestnictwa w których zapraszamy wszystkie mieszkanki i mieszkańców Lublina. Ich celem jest promowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami, ale także zwrócenie uwagi na ich potrzeby oraz codzienne życie. Serdecznie zachęcam do udziału w kolejnym wspólnym spotkaniu – mówi Anna Augustyniak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Lubelskie obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną rozpoczną się w środę (8 maja) o godz. 10.00 uroczystym przemarszem uczestniczek i uczestników sprzed Zamku Lubelskiego do siedziby Caritas Diecezji Lubelskiej w Lublinie przy ul. Wyszyńskiego 2. Tam w Auli Caritas odbędzie się spotkanie o charakterze artystycznym, podczas którego bogaty program zaplanowali artyści reprezentujący lubelskie organizacje oraz placówki terapeutyczne i edukacyjne działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Miasto Lublin zapewnia wiele form wsparcia dla osób i rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną. To między innymi wsparcie instytucjonalne, takie jak bezpłatny pobyt w miejskich żłobkach, wczesne wspomaganie rozwoju, przedszkola, szkoły, warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, kluby oraz domy pomocy społecznej. Miejskie wsparcie to także usługi w środowisku zamieszkania, w tym szeroka gama pomocy finansowej kierowanej dla samych osób z niepełnosprawnościami, jak ich opiekunów, pomoc w postaci usług opiekuńczych i asystenckich czy opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób zależnych. Te zróżnicowane formy pomocy skierowane są dla osób w różnym wieku i z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Od wielu lat funkcjonują w mieście prowadzone ze środków własnych specjalistyczne placówki terapeutyczne: Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością dla osób od urodzenia do 25. roku życia oraz Ośrodek Wsparcia Beniamin, z miejscami dziennego i całodobowego pobytu dla osób dorosłych ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Działalność tych ośrodków ma także charakter wsparcia wytchnieniowego dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Od 2021 r. w Lublinie funkcjonuje także nowa placówka – Centrum Rehabilitacji i Integracji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Głowackiego z 24 miejscami w formie mieszkań wspomaganych oraz 26 miejscami terapii dziennej dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Aktualnie trwa także budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1, które zapewni kolejne miejsca opieki wytchnieniowej w formie dziennej i całodobowej łącznie dla 20 osób. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2024 r.

designed by know-line.pl