Lubelskie Spotkania Literackie – „Miasto Poezji” 23-29.05.2011

Data dodania: 05 kwiecień 2011

[b]Lubelskie Spotkania Literackie – „Miasto Poezji” 23-29.05.2011[/b]
Festiwal jest stałym wydarzeniem organizowanym w Lublinie od 2008 roku (opis dotychczasowych trzech edycji można znaleźć na www.miastopoezji.pl). Znakiem festiwalu jest rozpoznawalny w całej Polsce „skrzydlaty trolejbus”, który jest metaforą będącą połączeniem uskrzydlającej funkcji poezji oraz charakterystycznego dla Lublina środka lokomocji, jakim jest trolejbus. Wchodząc we współpracę z mieszkańcami miasta, stawiamy na edukację i animację, wykorzystując internet, multimedia, nowatorskie sposoby wprowadzania poezji w przestrzeń miasta: happeningi, performance, murale, graffiti, koncerty, spektakle teatralne, projekcje filmowe, instalacje.

Siłą „Miasta Poezji” jest otwarcie się na zupełnie nowe przestrzenie, przestrzeń publiczną (świątynie, ulice, place, przystanki autobusowe, środki lokomocji, biblioteki, kawiarnie, szkoły, przedszkola) i przestrzeń prywatną (mieszkania, domy). Co roku przyznajemy nagrodę „Kamień” (dotychczasowi laureaci to: Ryszard Krynicki, Julia Hartwig i Tomasz Różycki). Wychodzimy z założenia, aby „Miasto Poezji” budowane było przez mieszkańców Lublina – stąd współpraca z wieloma środowiskami, osobami oraz szerokie ramy programowe pozwalające spotkać w „Mieście Poezji” zarówno amatorów, jak i uznanych poetów i krytyków.

W tym roku m.in.:
Zapisy Apokalipsy – wczoraj i dziś W Lublinie znakiem Zagłady społeczności żydowskiej jest Majdanek. Postanowiliśmy postawić sobie pytanie: "Czym jest doświadczenie Majdanka dzisiaj, kiedy w Europie i na świecie powracają nacjonalizmy, nietolerancja i dochodzi do kolejnych wielkich zbrodni ludobójstwa?" W ramach Festiwalu, poprzez organizację spotkań, sesji (w tym także przy wykorzystaniu nowych technologii – telekonferencja), chcielibyśmy spojrzeć na te dramatyczne doświadczenia współczesnego świata z perspektywy literatury i poezji, które próbują je opisać i zachować dla przyszłości. Tym samym chcemy ukazać twórczość literacką polską i światową poprzez konfrontację tradycji i nowoczesności, zarówno w kontekście historycznym (literatura XX a XXI wieku), jak i w sposobie mówienia o literaturze (tradycyjne spotkania autorskie a nowoczesne tele- i videokonferencje). W ramach bloku m.in.:
1. sesje i spotkania poświęcone tematyce Zagłady;
2. spotkania z poetami, których twórczość związana jest z problemem Zagłady;
3. prezentacja poezji i literatury w języku jidisz (poezja Jakuba Glatstein’a, kwartalnik "Cwiszn");
4. prezentacja poetów z różnych stron świata, których twórczość związana jest z dramatycznymi zdarzeniami, które działy się obok nich.

Mieszkania Poezji spotkania w mieszkaniach prywatnych, będących sceną dla spotkań poetyckich, przygotowanych przez właścicieli mieszkań, otwarte dla publiczności. Mieszkania poezji to inicjatywa obywatelska, propagująca aktywne uczestnictwo w kulturze. To możliwość zorganizowania u siebie spotkania poświęconego poezji. Można takie spotkanie zrobić na różne sposoby. Formuła jest otwarta i w głównej mierze zależy od otwartości i fantazji organizatora:
a) można zorganizować spotkanie z zaproszonym przez nas gościem – poetą
b) można zorganizować spotkanie tematyczne z zaproszonymi przez nas gośćmi
c) można zaprosić znajomego lub ulubionego poetę, który czyta swoją poezję
d) można zaprezentować poezję własną lub poezję, którą się lubi.

Świadectwa codziennie w wybranych liceach i gimnazjach odbędzie się cykl spotkań, podczas których zaproszeni przedstawiciele świata nauki, kultury i mediów na specjalnej lekcji będą opowiadać o swojej fascynacji literaturą.

Głosy Poetów to zbiór wierszy audio, czytanych przez lubelskich poetów, artystów i animatorów kultury. Są to zarówno wiersze znanych poetów, jak i utwory z lubelskiego środowiska poetyckiego. To wiersze poetów zarejestrowane na nośnikach audio, odtwarzane kilka razy dziennie w wybranych kawiarniach, restauracjach, pubach.

Poezja 2.0 Blok jest prezentacją zjawiska łączenia literatury i Internetu. Celem bloku jest propagowanie nowych technologii, w szczególności Web 2.0, jako narzędzi edukacji i komunikacji. Efektem będzie przygotowanie młodzieży do odważnego korzystania z techniki oraz podniesienie efektywności pracy nauczycieli poprzez zastosowanie nowoczesnych metod pracy z młodzieżą. Na blok składają się: warsztaty dla młodzieży (poezja multimedialna, videopoezja), panel dyskusyjny z zaproszonymi specjalistami oraz działania w Internecie (tworzenie e-poezji, blogging) i wydarzenia towarzyszące takie jak: koncert, wystawa. Poezja 2.0 pozwoli na zaprezentowanie twórczości literackiej poprzez działania interdyscyplinarne i prezentację szerokiego spektrum form twórczości literackiej (poezja multimedialna, blogging, hipertekst w literaturze, e-book, archiwizacja literatury w Internecie, selfpublishing). Nowatorska forma ujęcia literatury wpłynie na poprawę komunikacji społecznej.

Nagroda "Kamień" Kamienny "reprint" pierwszej strony debiutanckiego tomiku poezji Józefa Czechowicza przyznawany co roku poecie wybranemu przez wyłonioną komisję. Do tej pory wśród laureatów znaleźli się: Ryszard Krynicki, Julia Hartwig, Tomasz Różycki.

Rozmowy z Bogiem czytanie "Świętych Ksiąg" w lubelskich świątyniach:
w kościele katolickim, ewangelickim, cerkwi, synagodze, meczecie. Teksty czytają i komentują duchowni poszczególnych wyznań.

Klasa poezji warsztaty graffiti, których efektem będzie stworzenie przez młodzież murala w wybranej szkole. Mural będzie prezentacją impresji młodzieży na temat wybranego poety, patrona szkoły, w przyszłości posłuży do prowadzenia innowacyjnych lekcji poetyckich.

Poezja dla najmłodszych spotkania poetyckie w przedszkolach wokół bajek, baśni i poezji dziecięcej.

Poezjoterapia spotkania poetyckie w domach pomocy społecznej i w szpitalach, mini spektakle poetyckie z muzyką i scenografią, służące waloryzacji tych zmarginalizowanych miejsc.

Poetycki Mural na budynku wybranej szkoły tatuujemy wiersz.

Trolejbus Poezji grupa animatorów przygotuje autorski program, rozgrywający się wewnątrz trolejbusów, autobusów i na przystankach. Wewnątrz wynajętych i specjalnie przygotowanych plastycznie autobusów odbywać się będą m.in.: recytacje, performance, mini-koncerty poetyckie. Trolejbus oraz autobusy zostaną nieodpłatnie użyczone przez MPK, przygotowane plastycznie przez organizatorów.

Szafa Poezji, Stół Poezji organizowane w przestrzeni miejskiej stoiska z działaniami promującymi poezję (stół poezji, szafa poezji, tomiki z wierszami, recytatorzy, spotkania z poetami, happeningi).

Teatr Poezji 5-dniowy program teatralny.

Kino Poezji 5-dniowy program projekcji filmów inspirowanych poezją.

Noc z poezją koncerty poetyckie odbywające się wieczorami w Klubie
Festiwalowym. Kabaret poetycki – występ grupy improwizacji teatralno-poetyckiej.
Slam poetycki z udziałem zaproszonych gości.

90. Rocznica urodzin JULII HARTWIG
a) konkurs recytatorski;
b) spacer śladami poetki;
c) stworzenie internetowego przewodnika dokumentującego związki Julii Hartwig z Lublinem.

designed by know-line.pl