Lubelskie szkoły czekają na uczniów

Data dodania: 31 sierpień 2023
   Lubelskie szkoły czekają na uczniów

W nowym roku szkolnym naukę w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto rozpocznie 56 tys. uczniów, przedszkolaków i słuchaczy. Nad ich edukacją, wychowaniem i bezpieczeństwem czuwać będzie ponad 6,8 tys. nauczycieli i 3 tys. pracowników niepedagogicznych. W tym roku Miasto Lublin będzie organem prowadzącym dla 149 szkół, przedszkoli i instytucji oświatowych różnego typu. Wiele z tych placówek przeszło w wakacje remonty, które poprawią komfort nauki uczniom i zapewnią dobre warunki do pracy dla nauczycieli.

Lubelskie szkoły są gotowe na nowy rok szkolny i przyjęcie uczniów. Jako samorząd staramy się, aby nasze szkoły były jak najlepiej przygotowane do realizacji swoich zadań, mimo pogłębiającego się niedofinansowania zadań oświatowych ze strony państwa. Kolejny raz miasto musi przeznaczyć środki własne wysokości ponad 234 mln zł na zadania, które powinien sfinansować budżet państwa w ramach subwencji oświatowej – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

Rokrocznie w szkołach i przedszkolach w Lublinie, Miasto realizuje zarówno duże zadania inwestycyjne, jak i stałe remonty bieżące. Mimo trudnego roku budżetowego, na skutek m.in. inflacji i zmian legislacyjnych, które pozbawiły samorządy znacznej części dochodów własnych, Miasto finansuje tegoroczne inwestycje i remonty w placówkach oświatowych na łączną kwotę ok. 40 mln zł.

W ramach zakończonej w tym roku inwestycji Szkoła Podstawowa nr 52 zyskała nowe dwa segmenty, których koszt wyniósł ponad 19,5 mln zł. Dydaktyczny mieści 16 klasopracowni wraz z zapleczami, częścią administracyjną, pomieszczeniami socjalnymi oraz ogólnego przeznaczenia, salą do gimnastyki korekcyjnej i aulą. Nowy trak żywieniowy zapewni zaplecze gastronomiczne dla uczniów szkoły, gdzie w ciągu miesiąca zostanie zamontowane nowe wyposażenie. Na uczniów V Liceum Ogólnokształcącego czeka już ukończony kompleks nowoczesnych boisk przy ul. Lipowej (koszt inwestycji to 1,14 mln zł). Przy ul. Rzeckiego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 powstaną dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia ze skocznią oraz infrastruktura towarzysząca. Podpisana umowa z wykonawcą wycenia te zadanie na 3,3 mln zł. W tym roku również, w budynku Zespół Szkół Ekonomicznych przy ul. Bernardyńskiej pojawi się winda dla uczniów z niepełnosprawnościami. Umowa zawarta z wykonawcą przewiduje wykonanie robót ziemnych, zbrojarskich i fundamentowych, a także wykonanie i montaż konstrukcji stalowej szachtu windowego (714 tys. zł). Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Poturzyńskiej skorzystają z wyremontowanego basenu (438 tysięcy zł). Wykonawca wszedł również na plac budowy w Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Lotniczej, gdzie powstaje nowe ogrodzenie boisk (319 tys. zł). W przygotowaniu są kolejne inwestycje dla uczniów, m.in.: budowa mobilnego boiska dla Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Elektrycznej, remont boisk w Szkole Podstawowej nr 51 przy ul. Bursztynowej, a także remont oraz przebudowa boiska i bieżni w Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Słowiczej. Aktualnie dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, której budowę zaplanowano na lata 2023-2027, trwa opracowywanie programu funkcjonalno-użytkowego. Miasto zawarło już umowę na dofinansowanie budowy nowej siedziby placówki. Wartość tej inwestycji wyniesie ok. 80 mln zł, w tym wartość dofinansowania 64 mln zł.

Wakacje to także czas mniejszych remontów i napraw, które przeprowadzono m.in. w Szkołach Podstawowych nr: 4, 26, 32, 34, 39, Przedszkolach nr: 31, 39, 54, 59, 74, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 i 5 oraz Zespole Szkół Elektronicznych i Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych. Część prac dotyczyła instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania, łazienek, remontów podłóg i ścian. Z kolei w Szkole Podstawowej nr 7, 58, II Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespołach Szkół Ogólnokształcących nr 1 i 2 zakończono prace instalacyjne kompensatorów mocy biernej.

Dzięki współpracy Miasta Lublin, Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
i organizacji CARE, w wakacje pięć lubelskich szkół (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej oraz Szkoły Podstawowe nr: 7, 20, 28 i 34) odnowiło swoje pomieszczenia. Wakacyjny remont generalny dotyczył sal lekcyjnych, łazienek i świetlic. Otrzymane na ten cel wsparcie wyniosło łącznie 500 tys. zł.

Przed rozpoczęciem roku szkolnego funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Lublin skontrolowali szkoły podstawowe pod kątem bezpieczeństwa i porządku zarówno na terenie szkół, jak i terenach przyległych. W ponad 30 szkołach podstawowych, w trosce o dzieci i młodzież w ramach programu „Bezpieczna Droga” pojawią się strażnicy ruchu, a 11 szkół objętych zostanie stałą obecnością strażników miejskich. Dojście i dojazd do szkół jest bardziej bezpieczny dzięki wprowadzonym w okresie wakacji usprawnieniom i rozwiązaniom drogowym. Nowe oznakowanie w formie pionowych tablic fluorescencyjnych zastąpiło dotychczasowe oznakowanie poziome na przejściu dla pieszych przy ul. Romera prowadzącym do Szkoły Podstawowej nr 30. Przy ul. Jagiełły, w rejonie przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 52, wygrodzenia łańcuchowe otrzymały lepsze oznakowanie. Podobne rozwiązania zwiększyły bezpieczeństwo pieszych na przejściu w rejonie ulic Kiepury i Lipińskiego, gdzie widoczność poprawiają dodatkowe poziome oznakowanie w postaci linii wibracyjno-akustycznych oraz lampy ostrzegawcze. Nowe miejsce dla postoju busów dowożących uczniów do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 pojawiły się przy ul. Bronowickiej, zaś nowe barierki przy Przedszkolu nr 77 przy ul. Radości. Przygotowano także usprawnienia dla rowerzystów na ul. Nadrzecznej, na odcinku od ul. Wałowej do ul. Mickiewicza przy Szkole Podstawowej nr 2 wprowadzono kontraruch rowerowy. Dalsze plany poprawy bezpieczeństwa obejmują przejście dla pieszych na al. Andersa pomiędzy ulicami Kleeberga a Tumidajskiego oraz odnowę oznakowania poziomego przejść dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 48 na ul. Kasprowicza oraz Szkoły Podstawowej nr 47 na ul. Zdrowej.

W roku szkolnym 2023/2024 Miasto Lublin prowadzić będzie 149 szkół i placówek różnego typu, jest również organem dotującym dla 185 placówek prowadzonych przez inne podmioty.

Lubelskie szkoły ponadpodstawowe dysponują jeszcze 492 wolnymi miejscami, w tym: 157 w liceach ogólnokształcących, 205 w technikach i 130 w szkołach branżowych I stopnia. Łącznie do klas pierwszych przyjęto 5975 kandydatów, w tym 3684 w liceach ogólnokształcących, 1940 w technikach i 351 w szkołach branżowych I stopnia.

W lubelskich szkołach i placówkach naukę będzie kontynuowało także ok. 2 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy. Obok środków finansowych z Funduszu Pomocy (prawie 40 mln zł w latach 2022-2023) Miasto pozyskało na działania w obszarze oświaty, związane z kształceniem dzieci z Ukrainy, ponad 8,3 mln zł z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci – UNICEF. W ramach tych środków szkoły otrzymają m.in. sprzęt komputerowy dla potrzeb procesu nauczania i potrzeb gabinetów pielęgniarskich, ponadto zostaną zakupione 2 busy do przewozu osób z niepełnosprawnościami i inne pomoce.

designed by net-line.pl