Lubelszczyzna 1944 – wyzwolenie czy druga niewola?

Data dodania: 07 lipiec 2015

[b]Dnia 19 lipca 2015 r. o godzinie 14.00 w Muzeum Wsi Lubelskiej odbędzie się rekonstrukcja historyczna upamiętniająca wydarzenia, jakie rozegrały się na Lubelszczyźnie latem 1944 roku. Głównymi organizatorami są: Grupa Rekonstrukcji Historycznej [i]Grenadiere[/i], Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Pamięci Narodowej oddział w Lublinie oraz Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin. Wybierając termin inscenizacji staraliśmy się jak najbardziej zbliżyć do rocznic przedstawianych wydarzeń.[/b]

Inscenizacja ma przede wszystkim walor edukacyjny, w związku z czym zaprezentowane zostaną najważniejsze zdarzenia lata 1944 r. na Lubelszczyźnie, mające olbrzymi wpływ na późniejsze losy Polski. Ich zrozumienie ułatwi profesjonalna narracja. Jako pierwsze ukazane zostaną walki niemieckich oddziałów zaporowych z nacierającymi czołówkami radzieckimi. Szczególny nacisk zastanie położony na zaangażowanie partyzantów Armii Krajowej, w ramach realizacji Planu „Burza”. Zaznaczone zostaną również ich tragiczne losy po spotkaniu z NKWD oraz proces wprowadzania w Polsce władzy ludowej. Udział w rekonstrukcji wezmą najlepsze grupy odtwórcze w kraju. Użyte zostaną pojazdy mechaniczne, duża ilość broni palnej i środków pozoracji pola walki.

Wydarzenie to jest jednocześnie obroną pracy magisterskiej jednego z członków GRH [i]Grenadiere[/i]. Jest to pionierska praca, realizowana dzięki przychylności JM Rektora UMCS, prof. dra hab. Stanisława Michałowskiego pod kierunkiem dra hab. Roberta Litwińskiego, prof. UMCS. Realizacja obrony takiej pracy dyplomowej pozwoli na sformułowanie odpowiedzi na liczne pytania środowiska naukowego historyków, stykającego się z amatorskim ruchem odtwórczym. Niewątpliwie uda się pokazać możliwości wyjścia edukacji historycznej poza mury szkół i uczelni i potencjał tkwiący w mediatyzacji historii. Kolejnym problemem do zbadania w trakcie inscenizacji jest kwestia unaukowienia rekonstrukcji historycznej.

(zdjęcie: Grzegorz Antoszek, Mołdaw Reenacting Photography)

designed by know-line.pl