Lublin dba o poprawę jakości powietrza

Data dodania: 14 listopad 2018

Miasto realizuje rekomendacje panelu obywatelskiego dotyczące problemu smogu. Dzięki temu 1 mln zł w 2019 r. trafi na wymianę starych pieców i kotłów w ramach dofinansowania dla mieszkańców, a w przyszłym roku planowana jest szczegółowa inwentaryzacja budynków pod kątem źródeł ogrzewania. Kolejne działania to m.in. nowe Standardy Zieleni Miejskiej, stałe podłączanie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, termomodernizacje placówek szkolnych, a także liczne akcje edukacyjne. Aktywnie działa także EkoPatrol Straży Miejskiej, który sprawdza, jakiej jakości paliwa wykorzystują mieszkańcy.

 

W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) w tym roku mieszkańcy złożyli do miasta 185 wniosków, najczęściej dotyczących wymiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe. Do tej pory przyznano dofinansowanie do 39 wniosków (na które miasto przeznaczyło 350 tys. zł), dzięki którym uda się zlikwidować 50 pieców. Zgodnie z przyjętą 25 października br. zmianą budżetu, do końca roku 2018 miasto rozdysponuje dodatkowe środki na udzielenie dotacji do kolejnych 16 wniosków (24 piece). Dzięki temu w tym roku Lublin przeznaczy blisko 500 tys. zł na wymianę pieców. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną dofinansowane, ich rozliczanie następuje sukcesywnie w ramach środków dostępnych w budżecie. Nabór do programu prowadzony jest w sposób ciągły. Na 2019 rok zaplanowana jest na to zadanie kwota 1 mln zł. Zgodnie z rekomendacją panelu obywatelskiego planowana jest inwentaryzacja źródeł ogrzewania wszystkich budynków i lokali w mieście Lublin wraz z bazą danych, co pozwoli jeszcze lepiej zdiagnozować skalę zjawiska niskiej emisji w mieście.

 

Lublin konsekwentnie walczy ze smogiem, od początku realizacji miejskiego programu do końca 2018 r. uda się dofinansować wymianę blisko 400 pieców za łączną kwotę około 2 mln zł. Rozpoczęliśmy już realizację rekomendacji panelu obywatelskiego, podczas którego mieszkańcy pomogli wskazać najbardziej skuteczne działania ograniczania niskiej emisji. Rekomendacje są realizowane poprzez zapisy budżetowe, ale sprawa jakości powietrza zależy także od samych właścicieli gospodarstw, którzy decydują, jakiej jakości paliwem palić w piecach. Apelujemy o mądre wybory i wspólną troskę o nasze zdrowie. –  mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Miejski Architekt Zieleni opracowuje Standardy Zieleni Miejskiej, które wskażą warunki techniczne sadzenia roślin
i wytyczne dotyczące jakości zieleni, w tym dobrze znoszącej warunki miejskie oraz odpowiednie pod kątem absorpcji zanieczyszczeń powietrza. Dokument ze szczegółami dotyczącymi zieleni miejskiej spełniającej zadanie ograniczania smogu będzie wsparciem dla podmiotów zarządzających osiedlami i wspólnotami, ale także przedsiębiorców i mieszkańców decydujących w jaki sposób organizować zieleń w mieście.

 

Kolejne działania w tym zakresie to termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w tym szkół, przedszkoli, domów pomocy społecznej czy specjalnych ośrodków wychowawczych. W ciągu 10 lat przeprowadzono termomodernizację ok. 70 obiektów. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie kolejnych działań termomodernizacyjnych przy 6 placówkach: Szkół Podstawowych nr 18, 20, 26, 33, III Liceum Ogólnokształcącego oraz Bursy przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie. Całkowita wartość inwestycji to 18 mln zł, z czego 8 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Na bieżąco swoje działania  w zakresie ochrony powietrza prowadzi EkoPatrol Straży Miejskiej. Funkcjonariusze podczas swoich interwencji sprawdzają, czy w piecach nie są spalane różnego rodzaju odpady, które zawierają szkodliwe dla zdrowia substancje. Interwencje Straż Miejska prowadzi przez cały rok ze szczególnym uwzględnieniem okresu jesienno-zimowego oraz dzielnic domków jednorodzinnych, gdzie często mieszkańcy ogrzewają swoje domy za pomocą pieców na węgiel i drewno. W 2018 roku (do końca października) strażnicy miejscy przeprowadzili 589 interwencji dotyczących spalania w piecach, które zakończyły się nałożeniem 34 mandatów karnych w wysokości 5,6 tys. zł, a także 342 interwencji dotyczących spalania na zewnątrz, które w 21 przypadkach zakończyły się one wystawieniem mandatu na łączną kwotę ponad 3,7 tys. zł. W trakcie interwencji strażnicy stwierdzali m.in. spalanie w piecach sklejki, płyt wiórowych, malowanego i lakierowanego drewna (meble, ramy okienne), przepracowanego oleju, lakierowanego papieru, odpadów plastikowych, a na zewnątrz m.in. folii, plastików, starych mebli (fotele z pianki), otulin kabli elektrycznych, odpadów zielonych, czy nawet opon.

Od 2017 roku do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączono w Lublinie 17 istniejących budynków, znajdujących się w strefie przekroczeń norm zanieczyszczenia powietrza, które wcześniej były ogrzewane ze źródeł indywidualnych. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej realizuje trzy projekty inwestycyjne, których celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Łączna wartość realizowanych przez LPEC projektów to 122 mln zł, z czego wartość dofinansowania unijnego to blisko 74 mln.  Działania obejmują dzielnice: Czuby, Konstantynów, Czechów, Śródmieście, Węglin Południowy, Dziesiąta, Śródmieście, Rury, Kalinowszczyzna, Rudnik, Felin, Bronowice,Kośminek, Hajdów-Zadębie, Wrotków i Ponikwoda.

 

Miasto opracowuje zapisy porozumienia z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w kontekście publikacji informacji o stanie powietrza na stronie internetowej miasta i na przystankach autobusowych.

 

Ważnym działaniem miasta są projekty edukacyjne skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych mieszkańców miasta. W przyszłym roku przeprowadzone będą kampanie informacyjno-edukacyjne na szeroką skalę dotyczące przeciwdziałania smogowi. Działania obejmą realizacje rekomendacji Panelu obywatelskiego: tj. spotkania w szkołach, edukację dzieci i młodzieży w zakresie powstawania i skutków smogu oraz przeciwdziałania smogowi, dostarczenie materiałów edukacyjnych dla dzieci, nauczycieli i rodziców, akcje promujące wśród mieszkańców korzystanie z ekologicznych środków transportu publicznego, spotkania w dzielnicach z pokazami technik prawidłowego rozpalania w piecach, opracowanie drukowanych materiałów edukacyjnych dla Straży Miejskiej prowadzącej kontrole. Planowane są także kampanie reklamowe i kampanie w mediach społecznościach.

Lekcja ciepła” to kolejny projekt edukacyjny z zakresu podnoszenia świadomości ekologicznej realizowany przez LPEC. Zajęcia prowadzone są w I i II klasach szkół podstawowych, gdzie sposób prezentacji informacji jest dopasowany do możliwości percepcji. Dzieci poznają 3 części bajki o Czerwonym Kapturku: „Czerwony Kapturek w mieście”, „Czerwony Kapturek w mieście zimą” oraz „Czerwony Kapturek. Misja Czarny Smog”. W trakcie „Lekcji ciepła” uczestnicy angażowani są do rozwiązywania prostych zadań i zagadek związanych z problemem smogu. Od 2014 r. w programie wzięło udział kilkanaście tysięcy dzieci, ponad 100 nauczycieli z 64 przedszkoli i 36 szkół podstawowych.

Zdjęcie:Cudowny Lublin [ZDJĘCIE DNIA] – lublin.eskainfo.pl

designed by net-line.pl