Lublin – Kamil Bednarek już to zrobił. „DWA WYMAZY & DO BAZY” rusza po raz piąty!

Data dodania: 15 kwiecień 2015

Już po raz 5 społeczność akademicka w całej Polsce we współpracy z Fundacją DKMS Polska zjednoczy się w walce
z rakiem krwi. 22 i 23 kwietnia to unikalne wydarzenie połączy wszystkich – nie tylko środowisko akademickie – wokół wspólnego celu, jakim jest powiększenie bazy niespokrewnionych Dawców szpiku. Studenci zapraszają wszystkich zainteresowanych rejestracją. Niech mury uniwersyteckie nie będą dla nikogo przeszkodą!

Dotychczas odbyły się 4 edycje tej szlachetnej ogólnopolskiej inicjatywy. Wszystkie 4 łącznie spowodowały rejestrację 54.239 osób gotowych podzielić się cząstką siebie z chorymi na raka krwi. Spośród tych osób – Dawców potencjalnych – już 70 zostało Dawcami faktycznymi, czyli miało szansę pomóc swojemu genetycznemu bliźniakowi w walce z rakiem krwi.

Rozpoczęły się przygotowania do wielkiego finału V edycji. Najbliższa studencka akcja rejestracji potencjalnych Dawców pod hasłem Dwa Wymazy i Do Bazy odbędzie się 22 – 23 kwietnia. Choć z inicjatywą rejestracji wyjdą reprezentanci 130 uczelni, miejsca jej organizacji nie ograniczą się jedynie do terenów akademickich. Aby z akcją wyjść do szerszej, niż tylko uniwersytecka, publiczności studenci pozyskali aprobatę władz zarządzających różnymi terenami publicznymi, na których zostaną zorganizowane punkty rejestracji. Każdy zainteresowany dokładnym adresem studenckiego punktu rejestracji Dwa Wymazy i Do Bazy znajdującego się w swej najbliższej okolicy, powinien znaleźć go na stronie www.dkms.pl/student. Dzięki takiemu podejściu i zaangażowaniu studentów akcja umożliwi rejestrację potencjalnych Dawców szpiku również poza murami uniwersyteckimi, w 54 miastach całej Polski.
Każdego roku w inicjatywę Dwa Wymazy i Do Bazy angażują się tysiące młodych ludzi, a Studenccy Ambasadorzy, którzy organizują na swoich uczelniach akcje rejestracji, budzą szacunek i uznanie. W najbliższej edycji szacuje się zaangażowanie 350 Studenckich Ambasadorów oraz tysiące wolontariuszy. Twarzą V edycji zgodził się zostać Kamil Bednarek, który zachęca fanów słowami – Tak wielu ludzi o normalnym życiu marzy. Ja już się zarejestrowałem. A wy? Jesteście gotowi? Kamil zwrócił się z apelem do studentów, by w tej ważnej sprawie jednoczyli siły, bo jak wierzy – w jedności siła!

REJESTRACJA

Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Zajmuje to tylko chwilę, a polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie pobranej próbki zostaną określone cechy zgodności tkankowej. Jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, będzie mogło dojść do przeszczepienia. Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować, powinni mieć ze sobą dokument tożsamości
z nr PESEL.

PRZESZCZEPIENIE SZPIKU MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE

Przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych dokonuje się głównie
u pacjentów cierpiących na choroby układu krwiotwórczego (najczęściej w różnych postaciach ostrej białaczki).

25 proc. pacjentów potrzebujących przeszczepienia szpiku znajduje dawcę wśród członków rodziny, ale 75 proc. chorych potrzebuje dawcy niespokrewnionego.

Każdego roku 700 pacjentów w Polsce potrzebuje przeszczepienia komórek macierzystych krwi lub szpiku. 10 proc. pacjentów nie znajdzie bliźniaka genetycznego
i nie otrzyma przeszczepu.

FUNDACJA DKMS POLSKA

Największa w Polsce baza niespokrewnionych potencjalnych Dawców szpiku – 678 375 zarejestrowanych osób, z których 33 081 zarejestrowało się tylko w 2015 r. (dane
z 03.04.2015).

1936 Dawców z bazy Fundacji DKMS Polska podzieliło się cząstką siebie, ofiarowując swoje komórki macierzyste pacjentom chorym na nowotwory krwi – 269 pobrań i przeszczepień szpiku odbyło się w 2015 r. (dane z 23.04.2015).

Koszt rejestracji (250 zł) pokrywa  Fundacja DKMS Polska. Jeśli jednak chciałbyś wesprzeć Fundację w finasowaniu rejestracji, możesz przekazać darowiznę na konto
o numerze: 86 1240 6292 1111 0010 4159 8437. Dziękujemy. Liczy się każde wsparcie.

designed by know-line.pl