Lublin to miasto przyjazne mieszkańcom

Data dodania: 11 kwiecień 2016

[b]Lublin, 4 kwietnia 2016. – Lublin jest miastem posiadającym wiele atutów. Wyróżnia się przede wszystkim wysoką jakością życia, w tym bardzo dobrym stanem środowiska naturalnego, a także ponadprzeciętną aktywnością instytucji pozarządowych. Na pochwałę zasługuje także duża skuteczność miasta w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój – wynika z opracowania firmy doradczej PwC „Raport o polskich metropoliach 2015. Lublin”.[/b]

Najnowszy „Raport o polskich metropoliach 2015” jest trzecią edycją tego opracowania. Poprzednie dwie ukazały się w latach 2007 i 2011. Raport jest oceną szans i wyzwań rozwojowych stojących przed 12 polskimi miastami należącymi do Unii Metropolii Polskich, w którym szczegółowo opisane są najważniejsze obszary rozwoju, tzw. kapitały miast: finanse, inwestycje, infrastruktura, instytucje, wizerunek, ludzie i jakość życia.

Z danych zebranych w raporcie PwC wynika, że Lublin odnotował szybki wzrost w 5 z 7 analizowanych kapitałów. Eksperci PwC podkreślają, że miasto jest bardzo przyjazne mieszkańcom i zachęca do osiedlania się w nim na stałe. Sprzyjają temu m.in. dobry stan środowiska naturalnego, wysokiej jakości usługi medyczne i stosunkowo łatwy do nich dostęp, a także dobra komunikacja i płynny ruch uliczny. Na pochwałę zasługuje także wysoka skuteczność Lublina w pozyskiwaniu środków unijnych oraz ponadprzeciętna aktywność instytucji pozarządowych.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że dalszy rozwój Lublina i jego sukces wymagają konsekwentnego wdrażania strategii rozwojowej przyjętej na lata 2013-2030.

Jak każda metropolia opisana w raporcie PwC, także Lublin musi stawić czoła wyzwaniom. Najważniejszym z nich jest zwiększenie rozpoznawalności miasta oraz wykorzystanie atutów Lublina do przyciągania inwestorów i turystów. Miasto powinno również skupić swoje wysiłki na poprawie sprawności działania instytucji miejskich, a także poprawie finansów. Ważne jest także kontynuowanie działań na rzecz poprawy warunków do inwestowania oraz wzmacnianie postaw prorynkowych.

„Lublin posiada wiele atutów, dzięki którym może odnieść gospodarczy sukces, mierzony nowymi inwestycjami w mieście, napływem turystów oraz wzrostem lokalnej przedsiębiorczości. Należy jednak pamiętać, że realizacja tych celów wymaga czasu, długofalowej perspektywy działania oraz ogromnej determinacji i konsekwencji” – mówi Dionizy Smoleń, dyrektor zespołu ds. sektora publicznego w PwC.

W przeanalizowanych przez PwC 12 metropoliach wytwarzanych jest aż 34% całkowitego PKB; jeśli spojrzeć szerzej, na całe obszary metropolitalne, to wskaźnik ten wzrasta aż do 54%. Lublin pod tym względem plasuje się w czołówce zestawienia (po Rzeszowie i Wrocławiu) ze wskaźnikiem realnego wzrostu PKB w latach 2004-2012 na poziomie 41%, przy średniej dla wszystkich analizowanych miast 34%.

designed by net-line.pl