Lublin w Kanonie Miast Historycznych

Data dodania: 24 czerwiec 2015

[b]Z wielką przyjemnością informujemy, że Miasto Lublin znalazło się na mapie miejsc w projekcie Kanon Miejsc Historycznych w związku z wydarzeniem historycznym, jakim było zawarcie unii polsko-litewskiej w 1569 r.
W kwietniu bieżącego roku Miasto Lublin jako dziedzictwo idei Unii Lubelskiej uhonorowane zostało Znakiem Dziedzictwa Europejskiego.
Kanon Miejsc Historycznych to projekt realizowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przy współpracy Narodowego Instytutu Dziedzictwa pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków.[/b]

KMH został opracowany przez zespół ekspertów przy współpracy instytucji kultury: Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
Więcej informacji http://www.miejscahistoryczne.nimoz.pl/

#1C

designed by know-line.pl