Łuków: Ruszyła kolejna edycja Kobieta Bezpieczna i Program X

Data dodania: 30 wrzesień 2011

W Łukowie ruszyła kolejna edycja programu prewencyjnego dla kobiet pod nazwą „Kobieta Bezpieczna” oraz „Program X” – dla pracowników socjalnych. Organizatorem programów jest Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policjiw Łukowie i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie. Przedsięwzięcie jest adresowane do wszystkich kobiet bez względu na wiek, wykształcenie czy wykonywany zawód, bowiem każda z Pań może stać się potencjalną ofiarą.

W Łukowie ruszyła dwunasta edycja programu prewencyjnego dla kobiet „Kobieta bezpieczna” oraz druga edycja „Programu X”. W tej edycji „Programem X” objęci są pracownicy socjalni Urzędu Miasta i Urzędu Gminy w Łukowie. W poprzedniej edycji w programie uczestniczyli kuratorzy sądowi. Organizatorem programu jest Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łukowie oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie. Przedsięwzięcie to adresowane jest do wszystkich Pań bez względu na wiek, wykształcenie czy wykonywany zawód, gdyż każda kobieta może być potencjalną ofiarąprzestępstwa.
Głównym celem przedsięwzięcia, jest uświadomienie uczestnikom programu potencjalnych zagrożeń i sposobów ich neutralizowania. Jest to także krok w kierunku przełamania obojętności naszego społeczeństwa na przemoc, agresję i problemy szeroko pojętego bezpieczeństwa.
Wszystkie zadania i ćwiczenia podczas zajęć są tak zaplanowane, aby przede wszystkim zwiększyć siłę i pewność siebie kobiet, tak by łatwiej reagowały w sytuacjach potencjalnego zagrożenia. W trakcie spotkań panie nauczą się podstawowych reakcji na zagrożenia, a przede wszystkim chwytów obezwładniających, które mogą być wykorzystane przy próbie wyrwania torebki czy pobicia. Dowiedzą się również, jak i gdzie uderzyć napastnika, by działanie było skuteczne oraz w jaki sposób wykorzystać do samoobrony przedmioty codziennego użytku, np. torebkę czy parasolkę.

W programie – oprócz ćwiczeń fizycznych – przewidziano również wykłady na temat sposobów unikania niebezpieczeństw, metod zachowania się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, udzielania pierwszej pomocy a także z podstawowych elementów prawa.
Doświadczenia poprzednich edycji pozwalają na stwierdzenie, iż stereotyp „słabej kobiety” w naszym społeczeństwie znacznie się zmienia. Kobiety dzięki takim programom nabywają pewności siebie, stają się silniejsze a także potrafią reagować na zewnętrzne zagrożenia.
Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu na sali gimnastycznej Łukowskiej Komendy oraz na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Browarnej w Łukowie. Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne.

designed by know-line.pl