Majówka logopedyczna w Lublinie – konferencja

Data dodania: 08 maj 2024
Majówka logopedyczna w Lublinie – konferencja

W dniach 11-12 maja 2024 r. na Wydziale Filologicznym UMCS odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Neurobiologiczne podstawy logopedii”, która zainicjuje cykliczne spotkania logopedów z całej Polski w ramach cyklu „Majówka logopedyczna w Lublinie”. Tegoroczna konferencja jest zadedykowana twórcy polskiej szkoły neuropsychologii klinicznej w Lublinie, prof. Marcelemu Klimkowskiemu in memoriam, wielkiemu przyjacielowi logopedów zainteresowanych relacją mózg – umysł – język w normie i zaburzeniach.

Uroczyste otwarcie wydarzenia odbędzie się 11 maja o godz. 9:00 w Auli im. W. Myślińskiego na Wydziale Filologicznym UMCS (Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A, Lublin). Po sesji wspomnieniowej poświęconej prof. Klimkowskiemu, wykład inaugurujący pt. „Fundamentalna wartość człowieka i bezinteresownych relacji” wygłosi polska filozof prof. Maria Szyszkowska.

W programie konferencji znajdują się wystąpienia dotyczące m.in. znaczenia języka i zaburzeń mowy, przesiewowych badań słuchu u dzieci, badań zmysłów po pandemii COVID-19 realizowanych w Kapsule Badań Zmysłów, korzyści i wad komunikacji zdalnej wobec osób z zespołem Aspergera czy współdziałania psychiatrów z neuropsychologami. Odbędą się również: sesja plakatowa oraz warsztaty naukowo-szkoleniowe dla uczestników.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest kolebką polskiej logopedii. W Lublinie na początku lat 60. XX wieku powstało i do dziś ma swoją siedzibę Polskie Towarzystwo Logopedyczne, które nieprzerwanie wydaje czasopismo „Logopedia”, to także tutaj działalność rozpoczął Polski Związek Logopedów.

Dziś logopedia, a wraz z nią kształcenie logopedów, prężnie rozwija się w wielu ośrodkach akademickich w całej Polsce. Powstają specjalizacje logopedyczne, praktyka logopedyczna profesjonalizuje się, logopedzi stają przed nowymi wyzwaniami. Wiedza o człowieku, a także o uwarunkowaniach rozwoju i zaburzeń mowy jest coraz większa, jednak zmiany cywilizacyjno-kulturowe, tendencje demograficzne, migracje ludności i inne zjawiska współczesnego świata ujawniają wciąż nowe, dotąd nieopisane problemy logopedyczne. Logopedom potrzebna jest przestrzeń do dzielenia się naukowymi odkryciami z przedstawicielami pokrewnych dyscyplin naukowych, miejsce do wymiany zawodowych doświadczeń, forum do otwartej dyskusji. To nie tylko idea, ale przede wszystkim potrzeba przyświeca organizacji corocznych, ogólnopolskich konferencji z cyklu „Majówka Logopedyczna w Lublinie”.

Program Majowka logopedyczna

designed by know-line.pl