Miasto Lublin przyjazne Seniorom

Data dodania: 15 wrzesień 2022
Miasto Lublin przyjazne Seniorom

Miasto Lublin nagrodzono w ogólnopolskim konkursie Fundacji na Rzecz Seniorów BONUM VITAE „Samorząd przyjazny Seniorom”. Lublin doceniono m.in. za program teleopieki SOS dla Seniora oraz wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla osób powyżej 65. roku życia.


– Rozwój usług społecznych dedykowanych najstarszym mieszkańcom Lublina od wielu lat jest dla nas priorytetem. Stale wprowadzamy innowacyjne i kompleksowe rozwiązania, umożliwiające seniorom bezpieczne i wygodne funkcjonowanie w mieście. Lubelska Karta Seniora, bezpłatna komunikacja miejska dla osób powyżej 65. roku życia czy stale rozwijany program teleopieki to elementy znacznie szerszego systemu wsparcia i aktywizacji osób starszych w naszym mieście. Z wielką satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że jury konkursu zauważyło i doceniło nasze działania. Lublin staje się ogólnopolską inspiracją dla budowania nowoczesnych systemów usług społecznych – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Celem pierwszej edycji konkursu „Samorząd przyjazny Seniorom” było wyłonienie samorządów inicjujących i realizujących wartościowe działania na rzecz osób starszych w obszarach: zdrowie – profilaktyka i terapia, system wsparcia – infrastruktura i usługi społeczne, aktywność i udział osób starszych w życiu społecznym oraz wzmocnienie integracji i solidarności międzypokoleniowej, w tym współpraca z organizacjami pozarządowymi. Miasto Lublin otrzymało wyróżnienie, w kategorii „Gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców”, za kompleksowe wsparcie i aktywizację osób starszych w ramach Lubelskiej Karty Seniora, w tym możliwość bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla osób 65+ oraz system teleopieki z wykorzystaniem opasek życia.

Miejski program „Strefa 60+ – Lubelska Karta Seniora” wzmacnia aktywność społeczną seniorów poprzez zwiększenie dostępności do różnego rodzaju usług z zakresu kultury, sportu, rekreacji, nauki i zdrowia. Uczestnicy programu mogą korzystać z oferty parterów „Strefy 60+” na preferencyjnych warunkach. Lubelska Karta Seniora trafiła już do ponad 20 tys. mieszkańców Lublina. Natomiast system teleopieki „SOS dla Seniora” funkcjonuje w Lublinie od 2019 r. i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W ramach systemu osoby starsze mogą korzystać z usługi teleopieki medycznej przy wykorzystaniu opaski na rękę, która dostarcza najważniejsze informacje o stanie zdrowia seniora oraz pozwala na wezwanie pomocy i zaalarmowanie opiekuna o nagłych wypadkach. Obecnie z tzw. opasek życia korzysta blisko 600 osób w wieku senioralnym.

designed by know-line.pl