Miasto przebuduje ważne skrzyżowanie na Felinie

Data dodania: 17 czerwiec 2023
Miasto przebuduje ważne skrzyżowanie na Felinie

Drogowcy ruszą z przebudową skrzyżowania al. Witosa z ul. Doświadczalną. Od wtorku (20 czerwca) zostanie tam wprowadzona czasowa organizacja ruchu, która pozwoli na rozpoczęcie I etapu prac.

– Przystępujemy do realizacji ważnej dla dzielnicy Felin inwestycji. Zrealizowana przebudowa zbiegu al. Witosa z ul. Doświadczalną znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i płynność ruchu w tej części miasta. Zadanie jest współfinansowane z funduszy europejskich jako rozszerzenie projektu unijnego – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

 

Inwestycję przewidziano w formule zaprojektuj i wybuduj. W pierwszej kolejności powstała dokumentacja projektowa, a teraz rozpoczną się prace drogowe. I etap prac zakłada budowę sieci oświetlenia wraz z latarniami oraz demontaż słupów oświetleniowych z kablami zasilającymi. W pasie drogowym ul. Doświadczalnej zostanie przebudowana sieć wodociągowa, a na al. Witosa sieć gazowa i kanalizacja teletechniczna. Wykonawca zbuduje kanał teletechniczny, część drogowej sygnalizacji świetlnej oraz przebuduje kable energetyczne.

Na czas realizacji tych prac ruch samochodowy oraz pieszy będzie się odbywał bez większych zmian – kierowanie ruchem na skrzyżowaniu zostanie utrzymane przy pomocy istniejącej sygnalizacji świetlnej. Prace będą prowadzone w pasie dzielącym, terenach zielonych, chodnikach, zatoce autobusowej i poboczach. Przewiduje się zawężenie niektórych chodników lub całkowite zamknięcie dojść w przypadku gdy istnieją inne alternatywne, jak również zawężenie wszystkich jezdni ulic o około pół metra. Zatoka autobusowa na ul. Doświadczalnej (przystanek Doświadczalna 01) zostanie wyłączona z użytkowania, a za nią wyznaczony tymczasowy przystanek z postojem pojazdów komunikacji miejskiej na jezdni.

Obecnie na skrzyżowaniu al. Witosa i ul. Doświadczalnej nie ma wydzielonych pasów do skrętu, tego rodzaju relacje odbywają się z pasa do jazdy na wprost. Dlatego najważniejszą zmianą będzie budowa dodatkowych pasów do skrętu w lewo i prawo z al. Witosa w ul. Doświadczalną, dodatkowego pasa do skrętu z ul. Doświadczalnej w al. Witosa oraz przebudowa sygnalizacji świetlnej. Poprawi to znacząco bezpieczeństwo, poprzez zmniejszenie potencjalnych punków kolizji – skręt w lewo będzie się odbywał w bezpieczny sposób.

Zmiany zakładają również dostosowanie długości pasów do obecnego natężenia ruchu, co pozwoli na to, by kumulacja pojazdów odbywała się na właściwych pasach ruchu. Co więcej, przewidziano budowę brakującego odcinka ścieżki rowerowej od ul. Jagiełły do ul. Vetterów wraz z przejazdem rowerowym przez skrzyżowanie, co poprawi bezpieczeństwo rowerzystów. Powstanie także oświetlenie uliczne oraz chodniki. W ramach inwestycji drogowcy przebudują również zatoki autobusowe. Całość dopełni nowa infrastruktura do obsługi komunikacji miejskiej – wiaty przystankowe, biletomat i punkt dynamicznej informacji pasażerskiej.

Wykonawcą prac jest spółka Strabag, a ich wartość to blisko 11,6 mln zł. Nowa infrastruktura powinna być gotowa do końca października 2023 r. Prace na skrzyżowaniu to dodatkowe elementy projektu unijnego pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie”, z którego m.in. zakupiono nowoczesny i ekologiczny taboru do obsługi linii komunikacji miejskiej, przebudowano ul. Grygowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Mełgiewską wraz z budową dwóch wiaduktów. W ramach projektu przebudowano także rondo Lubelskiego Lipca’80 wraz z wlotami.

Zmiany obejmą jeszcze jedne skrzyżowanie na Felinie. Aktualnie trwają także prace projektowe nad nową sygnalizacją świetlną przy ulicach: Franczaka „Lalka”, Skalskiego i Jagiellończyka. Drogowcy zbudują tam sygnalizację świetlną, dwie zatoki autobusowe oraz chodniki. Powstanie także nowa infrastruktura przystankowa – biletomat i punkt dynamicznej informacji pasażerskiej.

designed by net-line.pl