Miasto przyszłości. Lublin 2050

Data dodania: 21 kwiecień 2023
Miasto przyszłości. Lublin 2050

Urząd Miasta Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Rada Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina mają zaszczyt poinformować o nadchodzącej ogólnopolskiej konferencji naukowej Miasto przyszłości. Lublin 2050, podczas której podjęta zostanie dyskusja nad przyszłością miast zarówno w kontekście globalnym, jak i lokalnym w odniesieniu do kierunków rozwoju Lublina.

Ostatnie wydarzenia o podłożu społeczno-gospodarczym, geopolitycznym czy środowiskowym ukierunkowały społeczeństwo na poszukiwanie odpowiedzi, jak mogą zmienić się miasta w perspektywie najbliższych dekad. Mając świadomość, że zaledwie jedno wydarzenie może zupełnie zmienić postrzeganie powinniśmy zastanowić się, jak chcemy by miasta wyglądały za dwie lub trzy dekady. Biorąc pod uwagę tempo zmian zachodzących we współczesnych miastach należy zdawać sobie sprawę, że jest to zadanie niezwykle trudne, jednak konieczne. To, w jaki sposób zostaną ukształtowane miasta przyszłości, co będą oferowały i czy będą odpowiadały na przyszłe potrzeby zależy od tego, jakie decyzje zostaną podjęte już dziś. Przed miastami stoi wiele wyzwań, wśród których należy wyłonić te najistotniejsze mogące mieć kluczowy wpływ na przyszłość. Zmiany klimatu, rosnąca presja urbanizacyjna, przemiany technologiczne, zbyt eksploatacyjny model funkcjonowania, zmiany demograficzne to tylko kilka z nich. W trakcie konferencji podjęta zostanie dyskusja nad przyszłością miast zarówno w kontekście globalnym, jak i lokalnym w odniesieniu do kierunków rozwoju Lublina.

Konferencja odbędzie się w najbliższy poniedziałek 24 kwietnia 2023 r. (w godz. 9.30-17.00) w Auli III im. Lesława A. Pagi Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

designed by know-line.pl