Miasto rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego

Data dodania: 01 grudzień 2022
Miasto rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego

od 1 grudnia mieszkańcy Lublina mogą składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych. To nowy, jednorazowy dodatek dla osób, które ogrzewają swoje domy i mieszkania energią elektryczną.

Do otrzymania dodatku elektrycznego uprawnieni są odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, jeśli ich głównym źródłem ogrzewania są urządzenia zasilane energią elektryczną. Warunkiem otrzymania dodatku jest wpisanie lub zgłoszenie tych źródeł do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Pomoc nie przysługuje natomiast osobom, które do ogrzania domu czy mieszkania wykorzystują fotowoltaikę lub inne odnawialne źródła energii, a także tym, które otrzymały dodatek węglowy albo dodatek do innych paliw, takich jak pellet, gaz LPG, drewno i olej opałowy.

Wysokość jednorazowego dodatku elektrycznego wynosi 1000 zł, w przypadku, gdy roczne zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwo domowe nie przekracza 5 MWh lub 1500 zł, gdy dany odbiorca zużywa więcej energii. Aby uzyskać dodatek elektryczny w w podwyższonej wysokości, do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym za 2021 r., potwierdzające zużycie energii elektrycznej przekraczające 5MWh.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego w formie papierowej będą przyjmowane łącznie w 10 lokalizacjach na terenie Lublina:

  • w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin: przy ul. Wieniawskiej 14, ul. Filaretów 44, ul. Szaserów 13-15, ul. Franciszka Kleeberga 12a i ul. Wolskiej 11, w poniedziałki i wtorki w godz. od 7.45 do 16.45 oraz w środy, czwartki i piątki w godz. od 7.45 do 15.15.
  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie: w siedzibie głównej przy ul. Koryznowej 2d oraz filiach przy ulicach: ul. Lubartowskiej 6-8, ul. Hutniczej 1A, al. Kompozytorów Polskich 8 i ul. Nałkowskich 114, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.

Istnieje również możliwość złożenia wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (adres na ePUAP:/MOPR-Lublin/SkrytkaESP). Wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

Wzór wniosku dostępny jest na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. Termin składania dokumentów mija 1 lutego 2023 r

designed by know-line.pl