Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Data dodania: 05 grudzień 2022
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – święto wszystkich osób oraz organizacji zaangażowanych społecznie w pracę na rzecz innych. W ostatnich miesiącach wolontariusze angażują się przede wszystkim w pomoc obywatelom Ukrainy. W Lublinie działa jednak wiele grup wolontariackich. Możliwość aktywności społecznej daje również m.in. Centrum Wolontariatu Sportowego Miasta Lublin oraz szereg inicjatyw w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży. To tylko wybrane obszary, które pozwalają wolontariuszom na działanie.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to okazja do podziękowania wszystkim osobom i organizacjom wolontariackim działającym na terenie Lublina za ich zaangażowanie i okazywane wsparcie. W ludziach dobrej woli, którzy bezinteresownie podejmują pracę społeczną na rzecz innych tkwi wielka siła. W sposób szczególny wolontariusze pokazali ją w ostatnim czasie, kiedy uciekający przed wojną mieszkańcy Ukrainy, głównie kobiety, dzieci i osoby starsze, szukali schronienia w naszym mieście. Po przekroczeniu polskiej granicy spotkali oni tysiące osób gotowych służyć pomocą, dzielących się jedzeniem, mieszkaniem i wspierających ich w tych trudnych chwilach – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie, Miasto w trybie pilnym uruchomiło i cały czas kontynuuje pakiet działań solidarnościowych i pomocowych na rzecz ukraińskich obywateli, szukających schronienia w Lublinie. Zorganizowanie szybkiego i kompleksowego wsparcia było możliwe przede wszystkim dzięki zaangażowaniu organizacji pozarządowych i samych mieszkańców. Już w pierwszym dniu wojny powstał Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie, który zajmuje się udzielaniem pomocy i informacji osobom z Ukrainy oraz koordynacją pracy organizacji pomocowych. Wolontariusze zajmują się wsparciem tłumaczeniowym w punktach zbiorowego zakwaterowania, asystą międzykulturową, wszelką pomocą w sprawach nagłych i trudnych. Do tej pory pomocy udzielało około 2 tys. wolontariuszy, w tym ponad 460 tłumaczy. Organizatorami Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie są Stowarzyszenie Homo Faber, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza oraz Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa.

W pomoc uchodźcom angażują się również sami obywatele Ukrainy. Do miejskiego punktu wydawania paczek żywnościowych i suchego prowiantu zgłosiły się pochodzące z Ukrainy Maryna, Alina, Alona, Nataliia, Anastasiia, Valeriia, Tetiana i Ludmyla, aby wesprzeć pracowników Urzędu Miasta. Codziennie przychodzą do punktu, liczą i wydają produkty spożywcze i chemiczne, pełnią funkcję tłumaczy oraz udzielają swoim rodakom informacji, m.in jak załatwić sprawę urzędową, gdzie się udać z problemem zdrowotnym, społecznym, lub gdzie zapytać o pracę. W swoim kraju kobiety były pielęgniarkami, prawniczkami, pracowały na uczelniach, w biurach podróży, składach budowlanych, a jedna z nich – jako oficer ukraińskiej Straży Granicznej.

W działania wolontariackie w naszym mieście może włączyć się także lubelska młodzież. W ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 ruszył Projekt Wolontariat Lubelski. W związku z realizacją tytułu, rok 2023 wypełnią wydarzenia dla młodzieży, szkolenia i warsztaty. Wiele z podejmowanych inicjatyw, będzie wspierana przez wolontariuszy. Projekt Wolontariat Lubelski ma na celu zebranie informacji o funkcjonujących w Lublinie grupach wolontariackich, opracowanie i wdrożenie miejskiej struktury wolontariatu oraz objęcie osób w nim uczestniczących szkoleniem i wsparciem. W ramach projektu zostanie opracowana aplikacja, która pozwoli na stworzenie bazy wolontariuszy działających w naszym mieście i łączenie ich z podmiotami potrzebującymi dodatkowych rąk do pracy. Dwuletni projekt to wspólna inicjatywa Miasta Lublin, Fundacji Sempre a Frente i Stowarzyszenia Homo Faber.

Rok 2023 upłynie w Lublinie pod znakiem Europejskiej Stolicy Młodzieży. Liczne wydarzenia, które odbędą się w naszym mieście, będą wspierali także wolontariusze. Projekt Wolontariat Lubelski ma na celu stworzenie systemu, który ułatwi koordynację ich pracy. Zachęcamy lubelską młodzież do włączania się w działania ESM 2023. To szansa dla młodych osób na podejmowanie inicjatyw, własny rozwój oraz udział w kształtowaniu przyszłości Miasta – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, Pełnomocnik Prezydenta ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży.

Lubelska młodzież może również przyłączyć się do pracy Centrum Wolontariatu Sportowego Miasta Lublin, które od 2015 roku wspiera kluby i organizacje sportowe w działaniach związanych ze sprawnym przygotowaniem wydarzeń sportowych w Lublinie. Mistrzostwa Europy UEFA Euro U21, mecze Motoru Lublin, MKS Lublin, Startu Lublin i LUK Lublin, Mistrzostwa Polski w pływaniu, PZLA Drużynowe Mistrzostwa Polski – Finał Ligi Lekkoatletycznej, Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego, Test Coopera to tylko niektóre imprezy, na których obecni byli wolontariusze Centrum. Dotychczas w blisko 500 wydarzeniach wzięło udział 700 wolontariuszy. Tylko w 2022 roku wspierali oni organizację 68 wydarzeń, a swoją przygodę ze sportowym wolontariatem rozpoczęło 60 nowych osób.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to obchodzone corocznie święto wolontariuszy i organizacji, które zajmują się wolontariatem na całym świecie. Zostało ustanowione 17 grudnia 1985 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

 

designed by know-line.pl